INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Utvalda

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Styrelsen följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för er vidtagit några försiktighetsåtgärder.

Alla påverkas. Situationen förändras hela tiden.

Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Nu är grannar särskilt viktiga – omtanke behövs!
I denna situation kan grannars omtanke göra stor skillnad. I varje bostadsrättsförening bor ensamstående och äldre personer. Kanske finns även grannar som har insjuknat eller befinner sig i karantän. Att ringa eller på annat sätt höra av sig kan betyda mycket för den som är orolig eller sjuk. Ni ska självklart förhindra spridning av viruset, men att ringa och kolla läget, eller höra om ni kan hjälpa till med något, uppskattas säkert av många.

Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Rapport från årets ordinarie föreningsstämma

Den 18 maj genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2019.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Samma arvode som föregående år, för styrelsen och valberedning, fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen konstituerades sig den 25 maj och består av:

Ordförande: Henrik Tronstad
Vice ordförande: Richard Stenros
Sekreterare: Daniel Almqvist
Ekonomi: Malek Hanna
Ledamot: Jonas Ridderstedt
Suppleant: Kristian Funk

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete.

Nya informationsskyltar vid lekplatserna

Nya informationsskyltar är uppsatta vid våra lekplatser. På den tydliggörs exempelvis att hundar för inte vistats på lekplatsen och att rökning är förbjuden.

En riktlinje finns också för vilken ålderskategori som har företräde på lekplatsen. Det innebär att är man 13 år och äldre måste de förstå att barn mellan 0-12 år har företräde till lekplatsen inklusive gungorna.

Telefonnumren på informationsskyltarna går, förutom till SOS, till Hallonbergens vårdcentral respektive Louddens kundtjänst.

Ordinarie stämma den 18 maj utomhus vid Jaktvillan

Styrelsen ser för närvarande ingen anledning att skjuta upp stämman. Ordinarie föreningsstämma kommer hållas som planerat den 18 maj kl. 19:00 vid Jaktvillan.

Styrelsen har kommit fram till att stämman kan hållas utomhus med social distansering på två meter.

Inga motioner kommer att behandlas på stämman då inga har inkommit till styrelsen.

Som medlem har man också rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en fullmakt, förslag till sådan finns på föreningens hemsida under fliken Föreningsstämma.

Om situationen förändras återkommer vi med information om detta. Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Cykelrensningen – vad händer nu?

Saknar du en cykel? Styrelsen vill påminna om att vi utförde en cykelrensning i början av året och att omärkta cyklar förvaras i föreningens förråd tills de skickas till tippen.

Kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se med kort beskrivning om du vill ha tillbaka din omärkta cykel eller annat föremål som du saknar.

Fastställande av slutligt stödbelopp från Naturvårdsverket gällande vår nya laddinfrastruktur

Naturvårdsverket fastställer det slutliga stödbeloppet till 92 000 kronor (det maximala stödbeloppet) för åtgärden ”Elbilsladdare” som genomförts av föreningen i våra garage.

Beslutet fattades med stöd av 1 § och 16 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen). Stödet uppfyller förutsättningarna i 9 § och 10 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Storstädning

Styrelsen kommer att beställa en storstädning från vår städfirma gällande trapphusen, hissarna, cykel- och barnvagnsrummen samt lägenhetsförråden. Vi ha begärt att alla handtag och räcken ska torkas av i alla allmänna utrymmen.