Skärpt uppmärksamhet!

Obehöriga personer i andras garage och inbrott i grannföreningarna

De senaste dagarna har tyvärr en av grannföreningarna i Järvastaden haft besök av obehöriga personer som övernattat i garaget. Dessutom har ett inbrott inträffat i en annan förening.

En förening har i veckan haft skadegörelse och en mindre stöld riktat mot en bil i deras garage. En person med kundvagn har smitit in efter att en bil kört in i garaget. Troligen har personen övernattat i garaget med sin kundvagn. Den drabbade föreningen har dokumenterat händelsen med kamera och händelsen är polisanmäld.

Enligt uppgift så kan det vara så att personen observerats i annat garage i området. Det händer ibland att personer smiter in tillsammans med en bil, just när porten är öppen. I skydd av garaget kan de arbeta ostört under många timmar, det kan också upplevas otryggt på andra sätt.

I veckan var ar det även ett inbrott i en annan förening. Inbrottet genomfördes under förmiddagen. Trapphusporten hade ställts upp med en cigarettfimp.

Styrelsen uppmanar alla till skärpt uppmärksamhet.

Vi uppmanar alla boende i föreningen till att vänta kvar och titta i backspegeln så att ingen smiter in i garagen. Se till att trapphusdörrar är stängda och om ni inte känner igen någon så stanna och ta dialogen direkt med en ”smitare”.

Mer om trygghetsarbetet i föreningen och i området finner ni här.

God Jul & Gott Nytt År!

Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen har bland annat haft ett tiotal styrelsemöten under året och tillsammans med er genomfört en vår- och en höststädning, garagestädning, vi har fått ny belysning över in- och utfarterna vid garagen, målat om samtliga bänkar, genomfört stort underhållsarbete på alla gräsytor. Styrelsen har även fortsatt sitt intensiva arbete med att förbättra säkerheten i föreningen samt påbörjat arbetet med en ny laddinfrastruktur i garagen.

Vi har även avslutat alla förhandlingar/möten med Skanska om åtgärder efter 5-års besiktning och den av Skanska begärda överbesiktningen. Därmed är föreningen från och med 2019 på helt egna ben och har inga ärenden kvar med Skanska som förening (förutom avtalet om garagen fram till 2022).

Styrelsen har vidare sett över ekonomin, granskat gällande underhållsplan, och tagit fram en ny blankett för andrahandsuthyrning och inventerat avtalen med balkonginglasningar.

Vi ser fram emot nästa år.

Då ska, bland annat, föreningen genomföra fortsatta säkerhetsarbeten, uppdaterat föreningens underhållsplan, se över el-, och varmvattenavgifterna, förbereda övertagandet av föreningens garage i egen regi, samt installera ny belysning över våra entréer. Styrelsen återkommer med mer information under våren.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna. Föreningen kommer även traditionsenligt att ha vår- och höststädning och föreningsstämman genomförs i maj 2020 i Jaktvillan.

Med dessa nyheter vill vi rikta ett stort tack för ert förtroende även detta år, och hoppas på ett gott samarbete även nästa år!
Styrelsen

Fortsatt god ekonomin i föreningen

Föreningens budget för år 2020 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt.

Inget planerat underhåll kommer att genomföras under 2020 då husen och infrastrukturen enligt vår tekniske förvaltare är i gott skick. Endast uppkomna löpande reparationer kommer att genomföras.

Den goda ekonomin i föreningen innebär att årsavgiften inte behöver höjas för 2020, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden. Med reservation för oförutsedda händelser och eventuellt ny lagstiftning.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 % enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är 1441 kr/månaden för 2020. Notera att föreningen tar över garagen 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 55 %. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 % av avgiften), och troligen kommer avgifterna även att justeras neråt. Styrelsen återkommer 2021 med mer information om det.

Vid samma möte beslutades även att amortera lånen med 1 miljon kronor nästa år. Styrelsen fortsätter därmed sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter.

Tack vare den goda ekonomin (och prognosen för 2020) så har även styrelsen tagit beslutet om en lägre årsavgift nästa år. På avin för januari 2020 (observera endast januari) tar föreningen inte ut någon avgift. Det innebär en sänkning av årsavgiften med cirka 8 %, sett över hela året. Januaris månads (2020) avi omfattar därför bara kostnad för el, varmvatten och Triple-Play, vilket inte omfattas av den tillfälliga sänkningen, utan ska betalas som vanligt.

Avräkning för el, varmvatten under perioden maj till juli samt augusti till oktober 2019 kommer att genomföras för avin för februari 2020.

Tack!

Till alla er som var med på höstens städdag!

Det var lite färre som deltog än i våras men vi lyckades få allt gjort och ser till att vi håller efter våra utrymmen i våra trapphus, hissar, cykelrum, lägenhetsförråd, barnvagnsrum och tvättstugor.

Det finns fler anledningar att vara med på föreningens städdagar, en är att du får träffa och lär känna/känna igen vilka som bor i vår förening vilket skapar gemenskap och trygghet.

Kunde du av olika anledningar inte vara med denna gång, var inte ledsen du får en ny möjlighet till våren. Ett utmärkt tillfälle att träffa och byta ett par ord med alla trevliga grannar och styrelsen! Då städar vi bort vintern.

Rensning av cykel- och barnvagnsrum

Styrelsen beslutade på senaste mötet om att vår tekniske förvaltare, Loudden, ska utfört en cykel- och föremålsrensning.

Detta gäller samtliga cyklar och föremål i våra gemensamma utrymmen i samtliga cykel- och barnvagnsrum.

Vänligen märk era cyklar och föremål med lågenhetsnummer enligt formatet som står på er lägenhetsdörr.

Ej märkta cyklar och föremål kommer att omhändertas den 31 januari 2020.

De cyklar och föremål som blivit omhändertagna sparas i tre månader efter den 31 januari 2020. Har du blivit av med föremål eller cykel kommer den återfås mot beskrivning inom dessa tre månader. Mer information (och påminnelse om märkning) kommer även i januari.

Julstämning i föreningen – Julgranar vid entréerna och julkransar i trapphusen

Styrelsen har även i år beslutat att i år utsmycka föreningen med två kungsgranar Silver Prima med tillhörande LED-belysning vid entréerna, ungefär där blomkrukorna idag står. I år kommer vi även smycka ut våra entréer med julkransar vissa med tillhörande LED-belysning. Styrelsen hoppas att detta ska bidra till lite julstämning i föreningen.

Brandsäkerhet och kom ihåg att blåsa ut ljusen

Visst är det mysigt med levande ljus. Tänd gärna ljus, men lämna dem inte obevakade och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet. December är månaden med flest bränder orsakade av levande ljus.

Det sitter en (till två) brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att den ska kontrolleras.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att det finns en brandvarnare i lägenheten. Vid byggnationen av våra hus installerades en nyare modell (X10 – Optisk Brandvarnare – Deltronic) och den är försedd med ett 10 års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum. Passa på att testa dina brandvarnare efter att du läst detta nyhetsbrev.

Vinter och snö

Snart kommer nu en period med mer vinterliknande förhållanden. Det innebär att alla kan bidra med snöskottning. I varje trapphus finns inom kort skyffel och borste.

Fortsätt gärna att ta ett par tag med skyffeln/sopkvasten utanför din port/entré när snön kommer. Om vi hjälps åt att hålla snöfritt undviker vi att det blir en isbula som i värsta fall gör att någon halkar och slår sig.

Styrelsen vill även påminna alla om att ställa in och hänga upp cyklar i våra cykelrum inför vintern för att underlätta snöskottningen.

Tänk på att du som medlem ansvarar för att din balkong/terrass hålls fri från snö.

Ny idrottsplats och 4 000 nya lägenheter i Järvastaden

Med tillägg till en principöverenskommelse mellan Solna stad och Järvastaden AB om utveckling av norra Järvastaden möjliggörs en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och cirka fyratusen nya bostäder.

Tilläggen till principöverenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

Principöverenskommelsen innebär en ny idrottsplats i norra Järvastaden, i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och totalt tillförs över tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

För mer information se här.