Städdag 28 april

Söndagen den 28  april  klockan 11.00 är det dags att träffas för den traditionella vårstädningen.

Vi samlas på baksidan av våra hus på grönytan mellan våra lekplatser och lämpligt verktyg att bereda marken inför vårens ankomst.

Vi hjälps åt att göra lite allmänt snyggt på våra gårdar, på framsidan och i våra gemensamma förrådsutrymmen, barnvagnsrum och cykelrum.

Ett utmärkt tillfälle att få träffa och få ansikten på de som bor i vår fina förening samt byte ett par ord med dekar av styrelsen som kommer att vara på plats för att svara på frågor om föreningen mm.

Efter städningen träffas vi och grillar korv (alternativ finns) tillsammans över en kopp kaffe/dryck med kaka och bulle.

En påminnelse om städningen finns även anslagen på olika platser i föreningen.

Vi hoppas på stor uppslutning – varmt välkomna

Föreningsstämma 27 maj

Måndagen den 27 maj kl. 19:00 är det återigen ordinarie föreningsstämma. Ingen föranmälan till stämman är nödvändig. Styrelsen hoppas på att så många som möjligt kan komma på stämman.

Som medlem har man också rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en fullmakt, förslag till sådan finns på föreningens hemsida under fliken Föreningsstämma.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Varmt välkomna den 27 maj kl. 19:00 i Jaktvillan

Mobila miljöstationen kommer till Järvastaden

Nu kan du återvinna grovavfall och miljöfarligt avfall på ett bekvämt sätt. Mobila miljöstationen utgår från Solnaplan (busstorget Solna c) varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda och jämna veckor.

Turen som går till Järvastaden infaller udda veckor, då en bil står på torget i Spegeldammsparken, klockan 19-19.25.

Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som…

Keramik/porslin

Dricksglas

Planglas

Leksaker

Blomkrukor

Metall

Mindre möbler

Trälådor

Stekpannor

Cyklar

Pulkor

…och farligt avfall som

Vatten- och lösningsbaserad färg

Mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste, rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m.

Ljuskällor

Batterier

Bilbatterier

Rengöringsmedel

Bekämpningsmedel

Sprayburkar

Syror och baser

Tänk på att det du lämnar ska vara oemballerat och sorterat, d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat!

Det är Solna stad som ansvarar för denna service och vill du veta mer eller har frågor finns mer information på Solna stads webbplats.

Byte av portkoderna till våra trapphus

Styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen fortsätter. Den 25 februari byter föreningen koderna till våra trapphus.

Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00 – 20:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering till samtliga, med nya koden, har skickats ut av Loudden som hanterar bytet.

Åtgärder efter 5-årsbesiktningen

Föreningen och Skanska AB har vid särskilt möte gått igenom hela entreprenaden och har nu en överenskommelse om att det, bortsett från målningen vid hisspartier, inte kvarstår några anmärkningar i de gemensamma utrymmena.

Om medlem anser att det fortfarande finns anmärkningar från besiktningar (gäller både 5-årsbesiktningen och tidigare besiktningar) och som inte åtgärdats av Skanska får respektive medlem själv kontakta Skanska.

Lansering av Vår BRF-appen

Föreningens ekonomiska förvaltare meddelar att nu finns en app för dig som medlem.
I appen hittar du information om din bostad, om föreningen, mm. Appen, som heter Vår BRF, finns på Apple Store eller Google Play. Inloggning sker med mobilt BankID. Se även informations på våra anslagstavlor i trapphusen.

Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Som ett led i att öka tryggheten i området har Järvastaden AB (JAB) utsett trygghetsambassadörer för de olika bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningar i vår stadsdel, vilket vi tidigare har skrivit om.

Vad händer just nu?
Ett möte genomfördes den 23 januari och då informerades följande:
TIPS-telefonen till Järvastadens Trygghetsvärd (Bevakningsassistent AB som kör runt med bevakningsbil i området) är 08-514 830 79

Denna TIPS-telefon ersätter inte larmsamtal till 112 vid nödsituation. Telefonen är bemannad dygnet runt alla dagar, bemannad av operatör på larmcentral och förmedlar information till Trygghetsvärdarna. Berätta att du ringer från Järvastaden om du använder denna TIPS-telefon.

Nya parkeringsregler på gatan

Vi ber er alla att vara uppmärksamma på de nya parkeringsreglerna som gäller på vår del av Järva Skjutbaneväg.

Det gäller det parkeringsförbud som råder vid sopkärlen tisdagar. Det har förekommit att det stått bilar parkerade så SITA inte kommit åt att tömma sopkärlen, vilket är mycket olyckligt. Det behöver självklart inte vara någon i vår förening som parkerat fel, men viktigt är att vi ser till att vi själva och våra gäster står rätt.