Ny idrottsplats och 4 000 nya lägenheter i Järvastaden

Med tillägg till en principöverenskommelse mellan Solna stad och Järvastaden AB om utveckling av norra Järvastaden möjliggörs en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och cirka fyratusen nya bostäder.

Tilläggen till principöverenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

Principöverenskommelsen innebär en ny idrottsplats i norra Järvastaden, i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och totalt tillförs över tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

För mer information se här.

Installation av laddinfrastruktur för elladdare i garagen

Solkompaniet Sverige AB kommer inom kort att påbörja arbetet med ny laddinfrastruktur i garagen. Laddinfrastruktur innehåller totalt åtta laddstationer (fyra i vartdera garage) samt tillhörande så kallad ”flatkabel” för flexibel och enkel installation av laddstationer.

Om du har en Elbil/Laddhybrid och skulle vilja hyra en parkeringsplats med laddstation så
kontakta styrelsen snarast på info@brfnattslandan.se så kan vi informera entreprenören var dessa första elladdare ska placeras i garagen. Se även anslag i trapphusen.

Alla bilägare måste följa information och aviseringar från Solkompaniet Sverige AB och styrelsen inför och under arbetet. Informationen kan komma via extra nyhetsbrev, avisering i trapphus och vid aktuell bilplats där installation kommer att genomföras i närheten.

Styrelsen kommer att återkomma senare i höst/vinter med mer information om avtal med laddstation. Bland annat måste man teckna ett tilläggsavtal för elbilsplats. Inledningsvis har styrelsen även beslutat att kostnaden för parkeringsplats med laddstation är 300 kronor utöver ordinarie parkeringshyra.

Beslut om leverantör för laddinfrastruktur för elladdare i garagen

Styrelsen har i enlighet med mandatet från extra stämman den 6 november 2017 och beslutet från ordinarie stämma den 28 maj 2018 nu bestämt vilken leverantör som kommer att installera elladdare i garagen.

Valet föll på Solkompaniet Sverige AB efter en gedigen upphandlingsprocess. Solkompaniet kommer i oktober att installera en laddinfrastruktur innehållande totalt åtta laddstationer (fyra i vartdera garage) samt tillhörande så kallad ”flatkabel” för flexibel och enkel installation av laddstationer.

Laddinfrastrukturen är ”framtidssäkrad” i så måtto att den går att bygga ut efter behov. Laddstationen heter GARO Laddbox Typ 2 (3,7 Kw, 16A) förberedda med RFID och Wifi.

Föreningen kommer att få 50 procent av kostanden från klimatinvesteringsstödet.  Sedan tidigare har föreningen beviljats klimatinvesteringsstöd på upp till 92 000 kronor från Naturvårdsverket för denna laddinfrastruktur.

Om du har en Elbil/Laddhybrid och skulle vilja hyra en parkeringsplats med laddstation så kontakta styrelsen snarast på info@brfnattslandan.se så kan vi informera entreprenören var dessa första elladdare ska placeras i garagen. Se även anslag i trapphusen.

Styrelsen kommer att återkomma senare i höst/vinter med mer information. Bland annat måste man teckna ett tilläggsavtal för elbilsplats. Inledningsvis har styrelsen även beslutat att kostnaden för parkeringsplats med laddstation är 300 kronor utöver ordinarie parkeringshyra.

I och med detta tar föreningen ytterligare steg med att bidra till ett hållbart och klimatsmart samhälle och boende.

Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna.

Hösten är här, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. I oktober kommer vi sannolikt att genomföra föreningens höststädning, och styrelsen återkommer med exakt datum. Det blir ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i föreningen, och delar av styrelsen.

Förändringar i styrelsen

Sung Mee Gundlegård (ekonomiansvarig) och Ann Rydin (suppleant) har av olika personliga skäl slutat sitt arbete i styrelsen den 1 september.

Styrelsen kommer att sakna deras kompetens och vi tackar dem båda för deras engagemang och arbete.  Något fyllnadsval behövs inte enligt stadgarna. Ny ekonomiansvarig är Malek Hanna.

Hoppsan, det blev lite fel!

Som många av er har noterat så uteblev avräkningen gällande el- och varmvattenförbrukning för det senaste kvartalet på de senaste utskicken av avgiftsavierna (för kommande kvartal).

Anledningen beror på att vår ekonomiska förvaltare inte fått avräkningsunderlaget i tid innan utskicket av avgiftsavierna. Avräkningen för det kvartalet (och kommande) kommer istället att utföras för avin för januari 2020.

Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2020 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans.

Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2020, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden, under förutsättning att inget oväntat inträffar exempelvis oförutsedda händelser och/eller eventuellt ny lagstiftning.

Beslutade åtgärder gällande utomhusmiljön

Styrelsen har beslutat att vår tekniska förvaltare ska åtgärda en del saker gällande utomhusmiljön, vilket vi även informerade om under vårens städdag.

Målning av sittbänkar på fram- och baksidorna är beställt. Gräsmattorna på framsidan kommer att ”renoveras” och i samband med det kommer gräsytorna under balkongerna att ersättas med krossten likadan som redan finns direkt under balkongerna. Påfyllning av sand till våra sandlådor på baksidan kommer även att utföras senare i höst.

Kvarnkullens återvinningscentral i Sundbyberg stänger

Nu börjar arbetet med utbyggnad av tvärbanan bland annat genom Ursvik i Sundbyberg vidare till Kista. Återvinningscentralen i Kvarnkullen kommer därför att stängas och sista dag att lämna avfall är onsdagen den 21 augusti. Du som bor i Solna är välkommen till någon av SÖRABs andra anläggningar.

Avfallsbolaget SÖRAB driver Kvarnkullens återvinningscentral och 5 andra återvinningscentraler (ÅVC) i norra Storstockholm på uppdrag av nio kommuner; Sundbyberg, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Danderyd, Järfälla, Vallentuna och Lidingö.

Anledningen till att Kvarnkullens ÅVC läggs ner är att utvecklingen av Ursviksområdet i Sundbyberg kommit fram till den sista etappen och att staden därför sagt upp SÖRABs markavtal.

En ny ÅVC planeras till Rissne i Sundbyberg och inom några år kommer det då finnas en ny modern returpark. Till dess och för att inte belasta de övriga ÅVC:erna kommer SÖRAB att upprätta en tillfällig och förenklad mottagningsplats för grovsopor i Sundbyberg. Förhoppningen är att den kommer att tas i drift under hösten.

Du som bor i Solna/Sundbyberg är välkommen till någon av SÖRABs andra återvinningscentraler. Öppettider och vägbeskrivningar finns på www.sorab.se