En säker och ansvarsfull höst!

Utvalda

Sommaren går mot sitt slut och många är tillbaka på arbetsplatser och i skolan. Hösten är här, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar.

Många hade nog hoppats att allt skulle bli som vanligt igen efter våren, men det blir det inte. Det råder fortsatt en stor oro och osäkerhet om hur Coronapandemin kommer att utvecklas.

För att undvika att smittspridningen återigen tar fart ligger regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare kvar och folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete har förlängts till årsskiftet.

I linje med rekommendationerna kommer föreningen inte att genomföra höstens städdag.

Håll avstånd och tvätta händerna

Hjälp till att fortsatt stoppa Coronapandemin. Håll två meters avstånd till andra så ofta du kan och tvätta händerna för att minska risken för att bli sjuk.

Skydda dig själv och andra från smitta:

  • Håll avstånd till andra människor, gärna 2 meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Rör inte vid ditt ansikte (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara är lite sjuk.

Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2021 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans.

Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2021, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden, under förutsättning att inget oväntat inträffar exempelvis oförutsedda händelser och/eller eventuellt ny lagstiftning.

Individuell mätning och debitering av el och värme skattepliktigt och kräver momsregistrering

Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa delar av det befintliga flerbostadsbeståndet från 2021.

Vår föreningen har det sedan föreningen bildades 2012.

El och vatten som inte ingår i hyran eller avgiften till bostadsrättsföreningen och debiteras efter förbrukning är inte längre momsbefriad. Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter IMD inte längre är momsfri. Föreningen behöver därför fakturera el och vatten med moms.

Denna moms är inkluderad i de avier (kvartal 3 2020) som skickades ut till alla medlemmar i mitten av juni.

Grunden är att medlemmarna inte ska påverkas. Medlemmarnas debitering av varmvattentillägg och eltillägg enligt IMD är oförändrade, men från och med kvartal 3 2020 ingår moms i den summan som särredovisas.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Kolla in vår hemsida.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden kontakta Loudden, enligt rutin för felanmälan.

Inga föremål i trapphusen, vid lägenhetsförråden eller i garagen

Styrelsen påminner alla om att det är viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen, i gångarna vid våra lägenhetsförråd eller i våra garage. Trapphusen är klassade som utrymningsväg vid brand.

Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även dörrmattor. Motivet till det är brandsäkerhetssynpunkt och för att underlätta städningen av trapphusen. För barnvagnar, cyklar och rullatorer mm finns särskilda rum vid varje trapphus.

Förekommer lösa föremål i trapphusen, garagen eller vid lägenhetsförråden kommer de att tas omhand omedelbart av vår tekniske förvaltare.

Rastgårdar för hundar i Järvastaden

Järvastaden AB har sedan tidigare ordnat en provisorisk rastgård för hundar. Rastgården har blivit mycket populär och utnyttjas av hundägare som bor i Järvastaden men också av hundägare från andra områden, där det saknas rastgårdar för hundar. Även företag som driver hunddagis kommer med bil till Järvastaden för att besöka rastgården

Mer information finner ni på denna sida.