Styrelsen tar (även) semester

Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i mitten av augusti. Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mejl/frågor. Vi kollar av mejlen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut.

Vi hoppas ni alla har förståelse för detta.

Felanmälan enligt hemsidan, men innan ni gör det kolla alltid av föreningens hemsida först. Kanske finns det information som ni söker?

Brandvarnare

Nu när sommar och semester närmar sig med stormsteg vill vi påminna om att kontrollera (och ev byta batteri i) brandvarnaren. Man blir inte speciellt populär hos sina grannar om man åker bort och brandvarnaren står och tjuter dygnet runt i ett par dagar.

Föreningen/styrelsen har ingen huvudnyckel och kan inte gå in och stänga av en larmande brandvarnare.

Använda vatten från kranarna i fastigheten under sommaren?

Styrelsen har behandlat ett förslag från medlem om att vända vatten från kranarna i fastigheten under sommaren på baksidan. Styrelsen biföll förslaget och medlemmar får ta vatten från kranarna i fastigheten, exempelvis till vattenlek mm. Ansvaret ligger hos medlemmen om att hålla exempelvis en ”barnpoolen” under uppsikt och förvaring.

Medlemmar får använda egen slang (och nyckel).

Styrelsen har även gjort en inventering över föreningens slangar för att se till att de är tillgängliga på ett praktiskt sätt. Det går utmärkt att låna ut en slang under sommaren. De finns i föreningsförråden i hus 56, 60 och 62 på plan 1 vid trapphusentréerna mot baksidan.

Individuell mätning och debitering av el och värme skattepliktigt och kräver momsregistrering

Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa delar av det befintliga flerbostadsbeståndet från 2021.

Vår föreningen har det sedan föreningen bildades 2012.

El och vatten som inte ingår i hyran eller avgiften till bostadsrättsföreningen och debiteras efter förbrukning är inte längre momsbefriad. Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter IMD inte längre är momsfri. Föreningen behöver därför fakturera el och vatten med moms.

Denna moms är inkluderad i de avier (kvartal 3 2020) som skickades ut till alla medlemmar i mitten av juni.

Grunden är att medlemmarna inte ska påverkas. Medlemmarnas debitering av varmvattentillägg och eltillägg enligt IMD är oförändrade, men från och med kvartal 3 2020 ingår moms i den summan som särredovisas.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Kolla in vår hemsida.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden kontakta Loudden, enligt rutin för felanmälan.

Inga föremål i trapphusen, vid lägenhetsförråden eller i garagen

Styrelsen påminner alla om att det är viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen, i gångarna vid våra lägenhetsförråd eller i våra garage. Trapphusen är klassade som utrymningsväg vid brand.

Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även dörrmattor. Motivet till det är brandsäkerhetssynpunkt och för att underlätta städningen av trapphusen. För barnvagnar, cyklar och rullatorer mm finns särskilda rum vid varje trapphus.

Förekommer lösa föremål i trapphusen, garagen eller vid lägenhetsförråden kommer de att tas omhand omedelbart av vår tekniske förvaltare.

Rastgårdar för hundar i Järvastaden

Järvastaden AB har sedan tidigare ordnat en provisorisk rastgård för hundar. Rastgården har blivit mycket populär och utnyttjas av hundägare som bor i Järvastaden men också av hundägare från andra områden, där det saknas rastgårdar för hundar. Även företag som driver hunddagis kommer med bil till Järvastaden för att besöka rastgården

Mer information finner ni på denna sida.

Nattsländans trivselregler – för dig och dina grannar

Som fler av er redan känner till har föreningen några enkla trivselregler för alla att följa så vi alla kan få ett trivsamt boende här i Nattsländan.

Trivselreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och allmänna ordningsregler. Tillsammans med hänsyn och respekt för varandra kommer vi att kunna göra Nattsländan till en fin och trivsam förening att bo i.

Under denna speciella sommar vill styrelsen påminna alla om att beakta trivselreglerna samt stadgar vad gäller tider för störande och ljudliga aktiviteter.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, info@brfnattslandan.se

Aktuella trivselreglerna finner ni här.