Nattsländans trivselregler – för dig och dina grannar

Som fler av er redan känner till har föreningen några enkla trivselregler för alla att följa så vi alla kan få ett trivsamt boende här i Nattsländan.

Trivselreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och allmänna ordningsregler. Tillsammans med hänsyn och respekt för varandra kommer vi att kunna göra Nattsländan till en fin och trivsam förening att bo i.

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla om att beakta trivselreglerna samt stadgar vad gäller tider för störande och ljudliga aktiviteter.

Hemsidan är även uppdaterad med information om dels sidan Bostadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter och sidan När grannarna stör – vad säger lagen och vad kan medlemmen respektive styrelsen göra? Båda ligger under fliken Ansvar & Regler.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, info@brfnattslandan.se

Aktuella trivselreglerna finner ni på hemsidan.

Uppstart av Nattvandringsgrupp i Järvastaden

Under de senaste tre åren har flera boende från Järvastaden anslutit sig till Nattvandrarna i Bagartorp och det har nu kommit fram starka önskemål från boende i Järvastaden att även Järvastaden startar en lokal grupp som samverkar med Nattvandrarna i Norra Solna.

Fredagen den 23 oktober kommer en mindre grupp entusiaster att samlas i Jaktvillan, för att starta upp gruppen. Patrik Aftonkrantz (från Nattvandrarna i Norra Solna) kommer att vara med och starta upp arbetet och han har mycket god erfarenhet av många år som Nattvandrare.

Vad är Nattvandring och vad syftar det till?

Många boende i Järvastaden har barn som kommer att växa upp. Ungdomarna kommer att behöva vuxenstöd på kvällstid på ett eller annat sätt, samtidigt som en vuxennärvaro bidrar till att störa personer som har andra syften i andra ärenden. Andra områden i Solna, exempelvis Bagartorp, kan nu se en betydande minskning av skadegörelse, mindre droghandel, mindre ungdomar som är ute på kvällarna med alkohol, och inbrotten minskar.

I Järvastaden förekommer fortfarande lite incidenter, och det motiverar att Järvastadens trygghetsgrupp arbetar för att starta en nattvandringsgrupp så att vi som bor i området kan ge alla boende och ungdomar fortsatt trygghet i Järvastaden. Det önskvärt att många föreningar och boende blir delaktiga till att Nattvandra.

Mer information med mer detaljer kommer inom kort efter fredagens ”start” med lokal nattvandringsgrupp i området.

En säker och ansvarsfull höst!

Utvalda

Sommaren går mot sitt slut och många är tillbaka på arbetsplatser och i skolan. Hösten är här, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar.

Många hade nog hoppats att allt skulle bli som vanligt igen efter våren, men det blir det inte. Det råder fortsatt en stor oro och osäkerhet om hur Coronapandemin kommer att utvecklas.

För att undvika att smittspridningen återigen tar fart ligger regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare kvar och folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete har förlängts till årsskiftet.

Håll avstånd och tvätta händerna

Hjälp till att fortsatt stoppa Coronapandemin. Håll två meters avstånd till andra så ofta du kan och tvätta händerna för att minska risken för att bli sjuk.

Skydda dig själv och andra från smitta:

  • Håll avstånd till andra människor, gärna 2 meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Rör inte vid ditt ansikte (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara är lite sjuk.

Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2021 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans.

Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2021, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden, under förutsättning att inget oväntat inträffar exempelvis oförutsedda händelser och/eller eventuellt ny lagstiftning.