Fel på avgiftsavin för april

SBC låter meddela följande:

Det har skett en miss gällande återbetalning av el och varmvatten på aprilavierna kvartal 2, 2019.
Medlemmarna har på avin för april 2019 endast debiterats för den förbrukade elen och vatten.
Avien för april kommer SBC att makulera samt skicka ut nya korrigerade avier till alla medlemmar.