Föreningsstämma 27 maj

Måndagen den 27 maj kl. 19:00 är det återigen ordinarie föreningsstämma. Ingen föranmälan till stämman är nödvändig. Styrelsen hoppas på att så många som möjligt kan komma på stämman.

Som medlem har man också rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en fullmakt, förslag till sådan finns på föreningens hemsida under fliken Föreningsstämma.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Varmt välkomna den 27 maj kl. 19:00 i Jaktvillan