Sannolikt snart ny belysning vid våra trapphusentréer på framsidan

Styrelsen håller på att ta in offerter för installation av ny belysning vid föreningens trapphusentréer på framsidan.

Den nya belysningen kommer att vara energieffektivare och hela området runt trapphusen kommer att bli mycket bättre upplyst. Arbetet genomförs som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.