Styrelsen

Lättaste sättet att ta kontakt med styrelsen är att skicka mejl till info@brfnattslandan.se.

Namn Post Hus
Malek Hanna ordforande@brfnattslandan.se
Stämma/ÅR/Loudden/Juridik
60
Richard Stenros viceordforande@brfnattslandan.se
Garage/Säkerhet/TV/Bredband/Telefoni
60
Daniel Almqvist sekreterare@brfnattslandan.se
Arkivering/Dokumentation/Inomhusmiljö
62
Sung Mee Gundlegård ekonomi@brfnattslandan.se
Kassör/Städdagar/Inköp
58
Daniel Hailu Ordinarie ledamot
Utomhusmiljö
56
Kristian Funk Suppleant
Hemsida/Nyhetsbrev/Försäkringsfrågor
58

För ärenden relaterade till hemsidan, vänligen mejla webmaster@brfnattslandan.se.