Garage

Nattsländan har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet.

Garageplats kostar för närvarande 1386 kronor per månad.

Föreningens båda garage administreras av Skanska AB. Frågor om platser, kötid m.m. kontakta : brfgarage@skanska.se

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna enligt Skanska Nya Hem AB)

  • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
  • Rökning är inte tillåten i garagen.
  • Garagen får inte användas som förråd.
  • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar och bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
  • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen.