Mobiltäckning

Styrelsen är medveten om att flera medlemmar har problem med mobiltäckning i sina lägenheter. Detta är ett generellt problem i nybyggda hus som ofta är väldigt täta. Vi ser över olika lösningar på detta men har hittills inte hittat någon för rimliga pengar.

Styrelsen rekommenderar att man kontaktar sin operatör och påtalar problemet – ju fler som ringer desto större chans att de riktar om sin telemast. Man kan även testa att ändra från 4G till 3G eller 2G för att se om det blir någon skillnad.