För mäklare

Är du mäklare och har uppdrag att sälja en lägenhet i vår bostadsrättsförening? Eller funderar du på att sälja eller köpa lägenhet i vår bostadsrättsförening?

OBSERVERA: Det inte är tillåtet att ha porten uppställd i samband med visning. Mäklare bör ha en assistent eller motsvarande vid entrén till trapphusen som öppnar under visningstid. Missbruk kommer beivras.

För att underlätta för dig och för oss i styrelsen så har vi gjort upp en del rutiner med företaget som sköter föreningens bokföring – Österåkers bostadsrättsförvaltning (ÖBF – ingånde i SBC). Mer information som årsredovisning, stadgar och aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Brf Nattsländan (organisationsnummer 769622-1113) är en s.k. äkta bostadsrättsförening. Föreningen ligger på Järva Skjutbaneväg 56 – 62 i Solna , äger marken och upplåter 72 lägenheter med bostadsrätt. Föreningen accepterar ej juridisk person som köpare.

Rutiner vid försäljning
Styrelsen och ÖBF/SBC har kommit överens om att tillämpa följande rutin vid överlåtelser av lägenheter:

Mäklaren
1. skickar överlåtelsehandlingar direkt till vår ekonomiförvaltning, ÖBF:

3396 Brf Nattsländan
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

ÖBF/SBC 
2. kontrollerar mot lägenhetsregistret att det är rätt personer som säljer
3. tar en kreditupplysning på köparen
4. beviljar/avslår köparen medlemskap i föreningen
5. skickar ärendet till styrelsen

Styrelsen
6. beslutar vid ordinarie styrelsemöte enligt punkt 4.
7. skickar ärendet tillbaka till ÖBF/SBC med beslutande protokoll

ÖBF/SBC
8. registrerar de nya ägaruppgifterna i lägenhetsregistret
9. uppdaterar medlemsregistret
10. informerar mäklaren om styrelsens beslut (mäklaren i sin tur informerar köpare/säljare)

Styrelsen
11. skickar ett välkomstbrev till köparen

Mäklarbild
När det gäller uppgifter om lägenheten som avgift, andelstal etc., dvs. så kallad mäklarbild, skall mäklaren kontakta ÖBF/SBC.

Normalt tar en överlåtelse 3-4 veckor från det att samtliga handlingar har inkommit till ÖBF/SBC. Som regel tas en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen behandlas av styrelsen och ÖBF/SBC.

Alla överlåtelsehandlingar skickas direkt till Österåkers Bostadsrättsförvaltning (ÖBF/SBC).

3396 Brf Nattsländan
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

ÖBF/SBC hanterar också medlemskapet med styrelsen enligt rutinen ovan.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % och pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap enligt 7§ i föreningens stadgar.

Överlåtelseavgiften betalas av köparen.  Pantsättningsavgift betalas av pantställaren.

Energideklaration
Myndighetskravet på vår förening var 110 kWh/m² och år, och enligt vår energideklaration har vi 67 kWh/m² och år. Det betyder att föreningen uppnår en 39 % lägre energiförbrukning än myndighetskravet och innebär att föreningens fastigheter uppnår energiklass C, vilket är mycket bra.

Se även sidan om Energideklaration.

Bostadspärm
Till varje lägenhet finns en bostadspärm, här finns all information om lägenhetens skötsel, ansvarsgränser, hur man underhåller lägenheten etc. Pärmen tillhör lägenheten och säljare är skyldig att överlämna den till köparen. Varje pärm är unik för respektive lägenhet och styrelsen har inga extra pärmar.

Skanska har gjort en film som berättar om hur området på tio år har förvandlats från militärt område via olika sorts handel med begagnade varor till dagens bostadsområde.

Några vanliga frågor från mäklare (uppdaterad augusti 2018)
Här nedan har vi listat frågor som mäklare brukar ställa samt svar på dessa.

Hur många lägenheter finns det i föreningen?
I föreningens båda hus finns det 72 lägenheter, inga hyresrätter och inga lokaler. De är fördelade på 8 st 2 RoK, 32 st 3 RoK och 32 st 4 RoK. Den totala boytan är cirka 6 204 kvm.

Vad ingår i månadsavgiften till föreningen?
Värme, kallvatten, sophämtning, lägenhetsförråd tillgång till gemensam tvättstuga, serviceförråd (pulkor mm), cykelförråd, barnvagnsrum samt bostadsrättstillägg till hemförsäkring. Månadsavgiften är baserad på lägenhetens andelstal (bostadsrättens insats vid föreningens bildande).

Triple Play (TV, bredband, och telefoni), varmvatten och hushållsel betalas av respektive hushåll enligt särskild tariff.

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning?
Nej, så länge nuvarande ränteläge kvarstår har föreningen inga planer på att höja avgifterna. Månadsavgiften har varit oförändrad sedan 2012 och inget beslut om förändringar har tagits.

Föreningen har en mycket god ekonomi varför avgiftshöjning inte är aktuell och just på grund av den goda ekonomin ser det ut som vi kommer kunna hålla nuvarande avgifter om inte omvärldsfaktorer starkt förändras. Föreningen satsar på ekonomisk långsiktighet och därmed förutsägbara framtida kostnader där så är möjligt med långa avtal med våra leverantörer.

Finns det några inplanerade större arbeten eller renoveringar?
Nej, huset är nytt och inga större renoveringar är nödvändiga. Föreningen fonderar ändå pengar för framtida renoveringar, även om det kommer dröja många år innan sådana blir aktuella. En ny underhållsplan antogs i november 2016 vilket innebär att periodiskt underhåll sker efter en 30-årig underhållsplan.

Är bostadsrätten pantsatt?
Kontakta Österåkers bostadsrättsförvaltning/SBC, se ovan.

Anser sig föreningen ha några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt?
Kontakta Österåkers bostadsrättsförvaltning/SBC se ovan.

Godkännes juridisk person?
Nej.

Är föreningen en äkta eller oäkta förening?
Äkta

Godkännes delat ägande?
Ja.

Vilka gemensamma utrymmen har föreningen?
Tvättstugor, serviceförråd (pulkor mm), cykelförråd, barnvagnsrum. I tvättstugan finns tvättmaskiner (en grovtvättmaskin), torktumlare, torkskåp och elmangel. Se även information under fliken ”Fastighet och Service”.

Har föreningen tillgång till garage- och parkeringsplatser?
Ja, i garage i direkt anslutning till husen. Föreningen har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet. Garageplats kostar för närvarande 1386 kronor per månad. I övrigt gäller Solna stads gatuparkering och boendeparkering.

Föreningens båda garage administreras av Skanska AB. Frågor om platser, kötid m.m. kontakta : brfgarage@skanska.se

Övrigt
Fastighetens byggår: 2011-2012

Föreningen har organisationsnummer: 769622-1113

Föreningens fastighetsförsäkring tecknad (inklusive kollektiv bostadsrättsförsäkring)
med Trygg-Hansa.

Fastighetsbeteckning: Del av fastigheten Järva 2:23, Solna kommun och föreningen äger marken.

Adress: Järva Skjutbaneväg 56-62, 17062, Solna

Fastighetens areal: 4 850 m²

Bostadsarea: 6 204 m²

Avfall och återvinning: Föreningen har 2 behållare för hushållssopor. Allt övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer i Järvastaden och återvinningsanläggning.

Eldning och kolgrillning är förbjuden på föreningens mark. I övrigt gäller förbud mot kolgrill, endast el och gas är tillåtet.

Skanskas projektbroschyr om Nattsländan finns att ladda ner här.

Kontakt med styrelsen
Om kontakt önskas med styrelsen så nås den på info@brfnattslandan.se

Föreningen finns även på Twitter. Föreningen heter @BrfNattslandan på Twitter.