Ny belysning vid garagens in- och utfart

Ingen kan ha missat att installationen av den nya belysningen vid föreningens in- och utfart för garage nu är slutförd. Den nya belysningen är energieffektivare och hela området runt garagedörrarna är nu mycket bättre upplyst. Arbetet genomfördes som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.

Dags att komma in med motioner till årsstämman

I enlighet med föreningens stadgar 31 § ska medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Styrelsen har beslutat att motioner till ordinarie stämma den 27 maj 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2019.

Vid varje föreningsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring för behandling på stämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen senast den 1 mars 2019. Lämna alt. posta motionen till föreningens postlåda i hus 58 (kod 2718).

Viktig information gällande motioner:

  • En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in med flera motioner.
  • Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara motionen med ja eller nej.
  • Motionen ska vara undertecknad av motionären.

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, dvs. senast den 1 mars 2019.

Aktivering av valberedningen

Valberedningen inleder nu arbetet med att ta fram förslag på styrelse för kommande år. Brf Nattsländan är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat. Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre;

  • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
  • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
  • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar kan lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se.

Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap.

Gör en anmälan även utan någon erfarenhet om ni är intresserad.

Förändringar i styrelsen

Mikael Boierth har slutat som suppleant i styrelsen på grund av flytt från föreningen. Styrelsen vill tacka Mikael för allt nedlagt arbete.  Mikael har suttit i styrelsen i cirka sex år bland annat som ledamot, vice ordförande, sekreterare och senast som suppleant.

Styrelsen önskar honom och familjen all lycka till i sitt nya boende (i Järvastaden). Något fyllnadsval behövs inte då styrelsen redan har en suppleant, Kristian Funk, som alltid redo att rycka in, vilket han kommer att göra fram till ordinarie stämman i maj.

God Jul & Gott Nytt År!

Ett år till har gått och styrelsen har bland annat haft ett tiotal styrelsemöten under året. Tillsammans med er genomfört en vår- och en höststädning, garagestädning, föreningen har fått ny belysning på fram- och baksidan, och styrelsen har fortsatt sitt intensiva arbete med att förbättra säkerheten i föreningen. Föreningen har även genomfört en ombyggnad och gjort ett antal förbättringar i cykelrum samt barnvagnsrummen.

Vi har även genomfört flera förhandlingar/möten med Skanska om åtgärder efter 5-års besiktning och den av Skanska begärda överbesiktningen.  En obligatorisk ventilationskontroll är även genomförd.

Styrelsen har vidare sett över ekonomin, granskat gällande underhållsplan, och tagit fram en ny policy för andrahandsuthyrning mm.

Vi ser fram emot nästa år.

Då ska, bland annat, föreningen genomföra fortsatta säkerhetsarbeten och sannolikt genomföra byggnation av ett nytt staket och installera ny laddare i garagen. Styrelsen återkommer med mer information under våren.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna.

Föreningen kommer även traditionsenligt att ha vår- och höststädning och föreningsstämman genomförs i maj 2019 i Jaktvillan.

Med de goda nyheterna vill vi rikta ett stort tack för ert förtroende även detta år, och hoppas på ett gott samarbete även nästa år!

Styrelsen

Brandsäkerhet och kom ihåg att blåsa ut ljusen

Visst är det mysigt med levande ljus. Tänd gärna ljus, men lämna dem inte obevakade och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet. December är månaden med flest bränder orsakade av levande ljus.

Det sitter en (till två) brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att den ska kontrolleras.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att det finns en brandvarnare i lägenheten. Vid byggnationen av våra hus installerades en nyare modell (X10 – Optisk Brandvarnare  – Deltronic) och den är försedd med ett 10 års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum.

Tack!

Till alla er som var med på höstens städdag! Det var lite färre som deltog än i våras men vi lyckades få allt gjort och ser till att vi håller efter våra utrymmen både ute och inne.

Det finns fler anledningar att vara med på föreningens städdagar, en är att du får träffa och lär känna/känna igen vilka som bor i vår förening vilket skapar gemenskap och trygghet.

Kunde du av olika anledningar inte vara med denna gång, var inte ledsen du får en ny möjlighet till våren. Ett utmärkt tillfälle att träffa och byta ett par ord med alla trevliga grannar och styrelsen! Då städar vi bort vintern.