Höjning av årsavgifterna och garageavgifterna

Föreningen har en stabil ekonomisk situation. Årsavgifter och andra intäkter täcker samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden. En osäkerhet finns dock kring framtida räntor och elpriser.

Årsavgiften i föreningen höjdes inte på cirka nio år från det att föreningen startades (under åren 2012–2021). Mellan åren 2015–2019 genomfördes en temporär sänkning med ca åtta procent varje år baserat på andelstalen i föreningen genom en avgiftsfri månad. Den första avgiftshöjningen i föreningen genomfördes den 1 april 2021 då styrelsen höjde med två procent.

Styrelsen ser nu en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Sedan tidigare har styrelsen höjt schablondebiteringarna för el och för elbilsladdarna i garagen från den 1 oktober 2022.

Följande avgifter har föreningen i januari 2023:

Årsavgift lägenhet: 545 kr/kvm (medelvärde) höjning
Hyra garageplats: 890 kr/mån höjning
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 65 kr/kbm oförändrad
El: 3 kr/kWh oförändrad
Pantsättningsavgift: 525 kr (1 % pbb) höjning
Överlåtelseavgift: 1 313kr (2,5 % pbb) höjning
Andrahandsupplåtelseavgift: 438 kr/mån (1/12*10% pbb) höjning
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2022: 48 300 kr).