Planering för cykelrensning i cykelrummen

Styrelsen vill påminna om att våra cykelrum enbart är till för cyklar. Känner ni på er att ni har något annat föremål i dessa förråd, vänligen avlägsna de föremålen från cykelrummen.

Styrelsen planerar att utföra en större rensning och en eventuell ombyggnad av våra fyra cykelrum senare i år. Mer detaljerad information om resningen av cykelrummen kommer att ges ut i god tid. Passa på att rensa ut era föremål men även cyklar som ni kanske inte längre använder innan styrelsen gör det.