Budgetarbetet för 2024 – ingen höjning av årsavgifterna och garageavgifterna

Styrelsen har påbörjat arbetet med budgeten för 2024. Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån. Föreningen har ansökt och fått beviljat ett elprisstöd.

Styrelsen följer fortsatt principen att föreningens årsavgifter och andra intäkter ska täcka samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden.

I och med att föreningen behåller elprisstödet så har styrelsen beslutat om den glädjande nyheten att INTE höja årsavgifterna och garageavgifterna från och med den 1 januari 2024. Däremot höjs och sänks andra debiteringar.

Höjning av debiteringen för TV och bredband
Som styrelsen tidigare informerat om måste en prishöjning genomföras från den 1 januari 2024. Styrelsen beslutade på senaste mötet att höja från dagens 210 kr/mån till 259 kr/månad.

Sänkning av elprisdebiteringen
Styrelsen genomför en kontinuerlig analys av elprisdebiteringen och följer elprisutvecklingen noggrant. Sedan sommaren har Sverige allt lägre elpriser och troligen kommer framtida elpriser att vara lägre jämfört med förra vintern.

Styrelsen beslutade på senaste mötet att från den 1 november 2023 så sänks elprisdebiteringen från 2,40 kronor/kwh (ex. moms) till 1,70 kronor/kwh (ex. moms). Från januari 2024 införs även månatliga snittavgifter av elprisdebiteringen för månaden innan.

Följande avgifter har föreningen i januari 2024:

Årsavgift lägenhet: 543 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 890 kr/mån oförändrad
Bredband: 259 kr/mån höjning
Varmvatten: 52,06 kr/kbm oförändrad
El: Snittavgift av månaden innan
Pantsättningsavgift: 573 kr (1 % pbb) höjning
Överlåtelseavgift: 1 433kr (2,5 % pbb) höjning
Andrahandsupplåtelseavgift: 478 kr/mån (1/12*10% pbb) höjning
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr (2023: 52 500 kr).