Städning av garagen i juni

Onsdagen den 12 juni kommer garagen att maskinsopas. Arbetet pågår mellan 08.00-16.00 i båda garagen.

Mycket viktigt är då att alla fordon i garagen mellan 08.00-16.00 är utrymda så att vi får rent och snyggt i garagen, dessutom blir det lättare att städa.

Städning av våra garage kommer att utföras av PL utemiljö AB. Styrelsen kommer att påminna med mer information i början av juni.