Höjning av årsavgifterna och garageavgifterna

Föreningen har en stabil ekonomisk situation. Årsavgifter och andra intäkter täcker samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden. En osäkerhet finns dock kring framtida räntor och elpriser.

Årsavgiften i föreningen höjdes inte på cirka nio år från det att föreningen startades (under åren 2012–2021). Mellan åren 2015–2019 genomfördes en temporär sänkning med ca åtta procent varje år baserat på andelstalen i föreningen genom en avgiftsfri månad. Den första avgiftshöjningen i föreningen genomfördes den 1 april 2021 då styrelsen höjde med två procent.

Styrelsen ser nu en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Sedan tidigare har styrelsen höjt schablondebiteringarna för el och för elbilsladdarna i garagen från den 1 oktober 2022.

Följande avgifter har föreningen i januari 2023:

Årsavgift lägenhet: 543 kr/kvm (medelvärde) höjning
Hyra garageplats: 890 kr/mån höjning
Tillägg elbilsladdare: 700:- oförändrad
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 52,06 kr/kbm oförändrad
El: 3,00 kr/kWh oförändrad
Pantsättningsavgift: 525 kr (1 % pbb) höjning
Överlåtelseavgift: 1 313kr (2,5 % pbb) höjning
Andrahandsupplåtelseavgift: 438 kr/mån (1/12*10% pbb) höjning
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2022: 48 300 kr).

Byte av portkoderna till våra trapphus

Som ett led i styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen så byter föreningen portkoderna till våra trapphus.

Den 1 november 2022 byter föreningen koderna. Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00–22:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering om vilken kod som gäller för ditt trapphus har genomförts till samtliga medlemmar från vår tekniska förvaltare, Loudden, som hanterar bytet av koden.

Beskärning av buskar och kompletterade skydd på dörrarna till cykelförråden

Styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen fortsätter.

De som sköter föreningens utemiljö har utfört beskärning av buskarna vid cykelförråden. Styrelsen har även beställt kompletterande brytskydd till dörrarna vid cykelförråden på framsidan samt ser över möjligheten att frosta eller på annat sätt täcka cykelförrådens fönster.

Kommande arbete i garagen – städning, ommålning, ny belysning och nya samt fler elbilsladdare

Våra garage står inför flera åtgärder. Den första är städning och efter det kommer garagen att målas och snyggas till. Troligen kommer det därefter också att bli aktuellt att byta ut belysningen i garagen. Därefter kommer garagen att få nya och fler elbilsladdare enligt beslutet från extra stämman i juni 2022. Styrelsen fortsätter just nu med arbetet med att hitta en ny leverantör av elbilsladdare och tar löpande in offerter som vi utvärderar.

Styrelsen återkommer när arbetet med de olika åtgärderna inleds men det kommer att innebära att parkerade bilar måste flyttas tillfälligt under tiden då åtgärderna genomförs.

Inventering av hur behovet av elbilsladdare ser ut i föreningen

Allt fler köper elbilar och laddhybrider. Det gör att behovet av elbilsladdare i vår förening ökar. Eftersom styrelsen står inför en upphandling av nya elbilsladdare vill styrelsen gärna veta hur intresset för laddare ser ut i föreningen. För närvarade har föreningen åtta elbilsladdare i garagen och styrelsen funderar på att installera ytterligare fyra eller sex till.

Vi vore mycket tacksamma om den som är intresserad av en elbilsladdare kunde meddela oss på info@brfnattslandan senast den 25 oktober 2022.

Vad kan DU göra för att hjälpa din förening?

Styrelsen arbetar konstant med att fortsätta se över befintliga avtal, och i vissa fall byta till billigare (men kvalitetsmässigt inte sämre) leverantörer för vissa tjänster.

Vi arbetar också aktivt med att vi boende ska försöka lösa vissa uppgifter själva och tillsammans, som t.ex. städning av cykelförråden och andra allmänna utrymmen i samband med städdagar. På detta sätta kan vi spara en hel del pengar, och därmed hålla avgifterna nere.

Vi vill nu som ett nästa steg försöka ta ytterligare hjälp från alla boende. Om du sitter på någon kunskap eller några kontakter som du tror kan komma föreningen till hjälp – snälla hör av dig. Det kan t.ex. röra sig om praktisk kunskap/behörighet, inom t.ex. el, VVS eller andra områden som juridik, ekonomi, revision m.m. Eller har du kanske kontakter inom ett städbolag eller ett bolag som arbetar med planering av utemiljön? Stort som smått tas tacksamt emot.

Du förbinder dig inte till någonting, men det kan vara bra för oss i styrelsen att veta vem som eventuellt kan hjälpa till om någonting dyker upp i framtiden.

Ökad brandrisk när fler kör hushållsmaskiner nattetid

Skenande elpriser har fått allt fler att använda hushållsmaskiner nattetid när elpriset är lägre. Både Elsäkerhetsverket och brandskyddsexperter avråder dock från det och varnar för en ökad risk för allvarliga bränder.

–Vi avråder från att man kör hushållsmaskiner och laddare på nätterna eftersom man ska ha uppsikt över maskinerna när man använder dem. Vi ser ju att apparater som används när de är obevakade leder till större brandspridning och värre resultat med dödsfall och förstörda bostäder, säger brandingenjör Mathias Wikland på Södertörns brandförsvarsförbund.

– Brandvarnaren är ju inte lika snabb som du är själv. Brandvarnaren väntar på att det är tillräckligt mycket rök innan den varnar. Elden kan sprida sig snabbt och så vaknar man, det är rök överallt och man är förvirrad efter sömnen. Det är en farlig situation, säger han.

– Man får titta på kvällar och helger när priserna är lägre och köra apparaterna då i stället och använda de längre energisparande programmen på sin apparat, säger Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket.

Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna. Mycket händer i vår omvärld och inom föreningen.

Hösten är ju här nu, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren och har rivstartat sitt arbete. Genomgång av avtal, föreningens underhållsplan, omsättning av kredit och genomgång av olika rutiner är några av arbetsuppgifterna i höst.

Styrelsen beslutade att inte genomföra någon höststädning vid senaste mötet. Då styrelsen har flera stora projekt framför sig och då den ordinarie föreningsstämman genomfördes först i augusti behöver styrelsen prioritera. Däremot siktar styrelsen på en vårstädning. Det blir då ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i föreningen och delar av styrelsen.

Problem och driftstörning med server som hanterar passersystemet

Sedan en tid tillbaka har förningen problem med en server som hanterar passersystemet.

Vår tekniska förvaltare tillsammans med underleverantör har felsökt och de har presenterat alternativ för styrelsen så att funktionaliteten för passersystemet åter kan fungera utan anmärkning igen.

Vad innebär felet?

Driftstörningen innebär att namnändringar inte kan ändras på föreningens elektroniska tavlor i trapphusen. Nya elektroniska brickor kan inte programmeras och ändras vilket får till följd att just nu har föreningen ingen möjlighet att ge nya brickor till garagen.

Felet påverkar inte på något sätt de som redan har elektroniska brickor för blanda annat inpassering till garagen.

Vad händer framöver?

Styrelsen har full förståelse över att denna situation är mycket frustrerande för de bostadsrättsinnehavare som inte kan erhålla exempelvis en elektroniska bricka till garagen just nu.

Styrelsen arbetar intensivt med ärendet tillsammans med vår tekniska förvaltare och med underleverantör för att åtgärda driftstörningen så att servern för passersystemet fungerar fullt ut igen.