Förändrad schablondebiteringen av elpriset och fel i återbetalningen

Från den 1 april ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.

Dock blev något fel, och den preliminära debiteringen för en period innan januari 2022 har inte återbetalats vilket skulle ha justerats mot avgiftsavin för mars 2022.

Vår ekonomiska förvaltare låter meddela att fem månader av preliminära förskottsinbetalningar av el och varmvatten kommer att justeras på avgiftsavin för juli 2022 för alla medlemmar.

Om medlemmar har flyttat in eller ut ur föreningen under denna period kommer de få ta hand om justeringen sinsemellan själva mellan säljare och köpare.

Styrelsen har beslutat att höja den schablondebitering som sker varje månad för el.

Varför just nu?
Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Tillgång och efterfrågan är något som många gånger kommer på tal när vi talar elbrist eller kapacitet. Händelser i Sverige men även ute i Europa är bidragande faktorer till förhöjda elpriser. Idag är schablondebiteringen för el 1,40 kr/kWh (exklusive moms). På senaste styrelsemötet beslutades att den nya schablondebiteringen för el blir 1,84 kr/kWh (exklusive moms). Den nya avgiften för el gäller från 1 maj 2022, och kommer debiteras vid nästa hyresavisering.

Högre räntor

Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara hög ännu en tid. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent från och med den 4 maj.

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger något under 2 procent om tre år.

Detta påverkar inte föreningens räntor omedelbart. Föreningen kommer att omsätta en av sina krediter i september 2022, sedan en 2023, en 2024, och en 2025. För närvarande har föreningen en genomsnittsränta på 1,15 procent.

Kommande statusbesiktning i maj/juni

Inför att den 10-åriga byggarantin som går ut i juli 2022 gentemot Skanska så beslutade styrelsen på senaste mötet att under maj/juni kommer en statusbesiktning att genomföras i föreningens allmänna utrymmen.

Statusbesiktning är verktyget för att säkerställa vad som behövs göras vid tvist, konkurs eller som underlag för vidare planering, exempelvis föreningens underhållsplan. Besiktningen kommer att utföras av Besiktningsman.se

Besiktningsman.se bildades 2003 av erfarna besiktningsmän som ett oberoende besiktningsföretag. Deras medarbetare är välutbildade har gedigen erfarenhet från byggsektorn och besiktningsarbete. Deras fokus är att bemöta höga kundkrav på stabilt och sakkunnigt utförande.

Godkänd Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Tack alla berörda för ett bra samarbete. Föreningen har nu en godkänd OVK och det resultatet kommer nu att skickas till Solna stad enligt lag.

Majoriteten i föreningen har rengjort samtliga ventilationsdon och då särskilt den i köket. Nästa OVK kommer att genomföras hösten 2025. För mer information om OVK titta under fliken ”Värme, varmvatten, ventilation & el”.

Kriget i Ukraina

Solna stad följer omvärldsutvecklingen med anledning av kriget i Ukraina och samverkar med andra myndigheter inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Syftet är att analysera vilka konsekvenser utvecklingen i omvärlden kan få för Sverige och Stockholmsregionen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Här kan du läsa mer om Försvarsmaktens arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Vad kan jag som privatperson göra?
Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läs mer om du som privatperson kan göra med anledning av kriget i Ukraina. Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag hjälpa till?
Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Solna stads verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Röda Korset har samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, till exempel genom gåvor eller genom olika typer av engagemang.
Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Med anledning av situationen i Ukraina önskar Migrationsverket hyra lägenheter från juridiska personer (inte privatpersoner).
Hyr ut lägenheter som asylbostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum
Många hör av sig till staden och undrar om skyddsrum. Information om skyddsrum finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Många är på flykt från Ukraina
Efter Rysslands invasion av Ukraina befinner sig många människor nu på flykt. Solna stad har beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Solna efter anvisning från Migrationsverket.

Vill du veta mer om Migrationsverket arbete med anledning av situationen i Ukraina? Här finns samlad och bekräftad information: Situationen i Ukraina – Migrationsverket

Förändrad debitering av varmvatten och el

Föreningen har sedan 2012 ett system för automatisk insamling av el- och vattenförbrukning så kallad Individuell mätning och debitering (IMD) som utförs av Infometric.

Från den 1 januari 2022 ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.
Den nya debiteringen innebär att ingen förskottsinbetalning (alltså varmvattentillägg och eltillägg enligt den ekonomiska planen) genomförs längre. Från och med kvartal ett 2022 debiteras faktisk förbrukning av varmvatten och el för föregående kvartal och den summan delas med en tredjedel för varje avi för kommande kvartal.

Ändringen innebär också att det inte går att se förbrukningen på de månadsvisa avgiftsavierna från vår ekonomiska förvaltare.

Alla bostadsrättshavare i föreningen kan se sin faktiska förbrukning hos Infometric.

Saknar du inloggningsuppgifter så kan du få hjälp med detta av styrelsen på info@brfnattslandan.se

Tack

Till alla er som skottat och sopat snö utanför respektive port! Så trevligt och till nytta för alla som bor i och besöker vår förening.

Problem med fåglar på balkong och terrass

Vi vill uppmärksamma er om att fåglarna är på gång att bygga sina fågelbon, bland annat på föreningens balkonger och terrasser.

Alla uppmanas vänligt att ha lite extra koll på era balkonger en tid framöver och så snart som möjligt avlägsna material som fåglarna lägger dit så att det inte blir en sanitär olägenhet.

Fåglarna favoriserar utrymmet nedtill på golvet mellan inglasningen och räcket.