Avbrottet i passagesystemet i hus 58 – vad hände och vilka åtgärder vidtas?

Dessvärre har hus 58 drabbats av två avbrott i delar av passagesystemet på kort tid. De två avbrotten har skett på grund av två olika fel (grundorsaker). Felsökningen vid det andra avbrottet tog tyvärr lång tid på grund av svårighet att felsöka orsaken.

Styrelsen har nu fått en rapport och grundorsaken vid det andra avbrottet visade sig vara att ett kretskort hade gått sönder i den elektroniska tavlan som sitter i entrén.

Vad gör styrelsen nu?
Ett icke fungerande passersystem är akut och högt prioriterat. Detta ärende tas av styrelsen på största allvar.

Reservdelar är beställda till tavlan. En översyn gällande driftlarm för föreningens tekniska system är inledd och åtgärder samt kompletterade jouravtal kommer sannolikt att beslutas inom kort.

Styrelsen undersöker vidare möjligheten att kunna använda lägenhetsnycklarna till de utrymmen som drabbades av avbrottet.

Styrelsen återkommer med fortlöpande information i ärendet.