Felaktiga avgiftsavier för oktober 2021

Vår ekonomiska förvaltare låter meddela att de tyvärr har skapat avgiftsavier för sista kvartalet 2021 innan SBC har registrerat in underlaget för el och vatten, vilket skulle justerats på avin för oktober, gällande  faktisk förbrukning av el och varmvatten för tredje kvartalet.

SBC kommer åtgärda detta snarast genom att makulera de utskickade avierna för oktober och skicka ut nya inom kort. .

SBC ber om ursäkt över eventuella besvär detta har föranlett för medlemmarna.