Underhållsspolning (stamspolning) senare i år

Styrelsen har noterat att det gurglar eller bubblar i diskhon vilket är ett tecken på att en stamspolning kan behövas. Det gurglande eller bubblande ljudet kommer nämligen från ett stopp någonstans i stammen. Det stoppet kan föreningen enkelt lösa upp med hjälp av en stamspolning.

Styrelsen beslutade på senaste mötet att utföra underhållsspolning av föreningens avloppsrör samt stammar senare i år tillsammans med en godkänd utförare. Det är mycket viktigt att ni ger utföraren och Loudden tillträde till lägenheten så att de kan utföra arbetet, då detta är ett led i våra förebyggande insatser för att eliminera stopp och därmed sänka våra driftskostnader ytterligare, samt inte minst göra livet enklare och mindre problematiskt.

Varje lägenhet kommer att aviseras av Loudden med datum och tid då tillträde till lägenheten krävs för att utföra arbetet, så fort nu detta är bestämt.

Det är viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv, se hemsidan på hur ni gör).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på: info@brfnattslandan.se