Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) senare i år

Föreningen kommer att genomföra en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) senare i år tillsammans med en godkänd besiktningsfirma.

I vår förening ska den genomföras var tredje år. Senaste OVK genomfördes var under hösten 2018.

Varje lägenhet kommer att aviseras av tekniske förvaltare Loudden med datum och tid då tillträde till lägenheten krävs för att utföra kontrollen, så fort nu detta är bestämt.

Det är viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv, se hemsidan på hur ni gör).

OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Fastighetsägarna (styrelsen) ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på: info@brfnattslandan.se