Ordinarie föreningsstämma onsdagen den 15 juni 2022 – Observera ny tid

På grund av olika orsaker, som styrelsen inte har kontroll över, behöver dessvärre vi flytta ordinarie stämma till onsdagen den 15 juni 2022 kl. 19:00 i Jaktvillan.

Inga motioner har inkommit för behandling under stämman.

Formell kallelse kommer senare i år.

Varmt välkomna.