Ny revisor föreslås på föreningsstämman i juni

Valberedningen tillsammans med styrelsen har studerat nya offerter för ny revisor som föreslås ta över efter nuvarande revisor. På styrelsemötet i maj kommer beslut att tas om vilken det blir och sedan föreslås den nya revisorn för den ordinarie föreningsstämman den 15 juni.