Årsredovisningar

Innehåller styrelsens förvaltningsberättelse samt bokslutet i form av resultat- och balansräkning inklusive bokslutskommentarer.

Klicka på länken nedan för att öppna årsredovisningen.

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011