Styrelsen

Lättaste sättet att ta kontakt med styrelsen är att skicka mejl till info@brfnattslandan.se.

Namn Post Hus
Henrik Tronstad ordforande@brfnattslandan.se
Stämma/ÅR/Loudden
56
Richard Stenros viceordforande@brfnattslandan.se
Garage/Säkerhet/TV/Bredband/Telefoni
60
Daniel Almqvist sekreterare@brfnattslandan.se
Arkivering/Dokumentation
60
Malek Hanna ekonomi@brfnattslandan.se
Kassör/Städdagar/Inköp/Juridik
60
Jonas Ridderstedt Ledamot
Utomhusmiljö
60
Kristian Funk Suppleant
Hemsida/Nyhetsbrev/Försäkringsfrågor
58

För ärenden relaterade till hemsidan, vänligen mejla webmaster@brfnattslandan.se.