Revisor

Föreningens revisor heter Catrin Moberg och är från KPMG. Revisorn valdes enhälligt på senaste ordinarie föreningsstämma.

KPMG har mångårig erfarenhet av revision och tilläggsuppdrag i ett stort anta bostadsrättsföreningar både i storstäder och ute i landet, allt från nyproducerade bostadsrättsföreningar till den mer normala förvaltningsfasen.

Kontaktinformation:

Catrin Moberg
Auktoriserad revisor
Telefon +46 (0)8 723 93 31
catrin.moberg@kpmg.se

Mer om KPMG finner ni här.