Revisor

Föreningens revisor heter Jan-Ove Brandt och är från KPMG. Revisorn valdes enhälligt på senaste ordinarie föreningsstämma.

KPMG har mångårig erfarenhet av revision och tilläggsuppdrag i ett stort anta bostadsrättsföreningar både i storstäder och ute i landet, allt från nyproducerade bostadsrättsföreningar till den mer normala förvaltningsfasen.

Kontaktinformation:

Jan-Ove Brandt
Auktoriserad revisor
Telefon +46 (0)8 723 93 31
jan-ove.brandt@kpmg.se

Mer om KPMG finner ni här.