För mäklare

Är du mäklare och har uppdrag att sälja en lägenhet i vår bostadsrättsförening? Eller funderar du på att sälja eller köpa lägenhet i vår bostadsrättsförening?

OBSERVERA: Det inte är tillåtet att ha porten uppställd i samband med visning. Mäklare bör ha en assistent eller motsvarande vid entrén till trapphusen som öppnar under visningstid. Missbruk kommer beivras.

För att underlätta för dig och för oss i styrelsen så har vi gjort upp en del rutiner med företaget som sköter föreningens bokföring – Österåkers bostadsrättsförvaltning (ÖBF – ingånde i SBC). Mer information som årsredovisning, stadgar och aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Brf Nattsländan (organisationsnummer 769622-1113) är en s.k. äkta bostadsrättsförening. Föreningen ligger på Järva Skjutbaneväg 56 – 62 i Solna , äger marken och upplåter 72 lägenheter med bostadsrätt. Föreningen accepterar ej juridisk person som köpare.

Rutiner vid försäljning
Styrelsen och ÖBF/SBC har kommit överens om att tillämpa följande rutin vid överlåtelser av lägenheter:

Mäklaren
1. skickar överlåtelsehandlingar direkt till vår ekonomiförvaltning, ÖBF/SBC:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

ÖBF/SBC 
2. kontrollerar mot lägenhetsregistret att det är rätt personer som säljer
3. tar en kreditupplysning på köparen
4. beviljar/avslår köparen medlemskap i föreningen
5. skickar ärendet till styrelsen

Styrelsen
6. beslutar vid ordinarie styrelsemöte enligt punkt 4.
7. skickar ärendet tillbaka till ÖBF/SBC med beslutande protokoll

ÖBF/SBC
8. registrerar de nya ägaruppgifterna i lägenhetsregistret
9. uppdaterar medlemsregistret
10. informerar mäklaren om styrelsens beslut (mäklaren i sin tur informerar köpare/säljare)

Styrelsen
11. skickar ett välkomstbrev till köparen

Mäklarbild
När det gäller uppgifter om lägenheten som avgift, andelstal etc., dvs. så kallad mäklarbild, skall mäklaren kontakta ÖBF/SBC.

Normalt tar en överlåtelse 3-4 veckor från det att samtliga handlingar har inkommit till ÖBF/SBC. Som regel tas en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen behandlas av styrelsen och ÖBF/SBC.

Alla överlåtelsehandlingar skickas direkt till ÖBF/SBC.

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

ÖBF/SBC hanterar också medlemskapet med styrelsen enligt rutinen ovan.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % och pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap enligt 7§ i föreningens stadgar.

Överlåtelseavgiften betalas av säljaren, enligt föreningens stadgar.  Pantsättningsavgift betalas av pantställaren.

Energideklaration
Myndighetskravet på vår förening var 110 kWh/m² och år, och enligt vår energideklaration har vi 67 kWh/m² och år. Det betyder att föreningen uppnår en 39 % lägre energiförbrukning än myndighetskravet och innebär att föreningens fastigheter uppnår energiklass C, vilket är mycket bra.

Se även sidan om Energideklaration.

Bostadspärm
Till varje lägenhet finns en bostadspärm, här finns all information om lägenhetens skötsel, ansvarsgränser, hur man underhåller lägenheten etc. Pärmen tillhör lägenheten och säljare är skyldig att överlämna den till köparen. Varje pärm är unik för respektive lägenhet och styrelsen har inga extra pärmar.

Skanska har gjort en film som berättar om hur området på tio år har förvandlats från militärt område via olika sorts handel med begagnade varor till dagens bostadsområde.

Några vanliga frågor från mäklare (uppdaterad kvartal 3 2022)
Här nedan har vi listat frågor som mäklare brukar ställa samt svar på dessa.

Hur många lägenheter finns det i föreningen?
I föreningens båda hus finns det 72 lägenheter, inga hyresrätter och inga lokaler. De är fördelade på 8 st 2 RoK, 32 st 3 RoK och 32 st 4 RoK. Den totala boytan är cirka 6 204 kvm.

Vad ingår i månadsavgiften till föreningen?
Värme, kallvatten, sophämtning, lägenhetsförråd tillgång till gemensam tvättstuga, serviceförråd (pulkor mm), cykelförråd, barnvagnsrum samt bostadsrättstillägg till hemförsäkring. Månadsavgiften är baserad på lägenhetens andelstal (bostadsrättens insats vid föreningens bildande).

Triple Play (TV, bredband, och telefoni), varmvatten och hushållsel betalas av respektive hushåll enligt särskild tariff.

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning?
Föreningens budget för år 2022 beslutades vid styrelsemötet i december 2021 och antogs enhälligt. Sannolikt blir det en höjning av årsavgifterna för 2023. Föreningen höjde senast avgifterna med 2 procent i april 2021.

En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2022 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Styrelsen försätter även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.

Finns det några inplanerade större arbeten eller renoveringar?
Under 2022 kommer planerat underhåll genomföras enligt föreningens fastställda underhållsplan.

Det som möjligen (beroende på rekommendation från vår tekniske förvaltare) kommer att genomföras är byte av vattenmätarna i lägenheterna, byte av säkerhetsventiler och lagning av fogar vid balkonger och terrasser (där behov finns). En specifik budgetpost på cirka 300 000 kronor är avsatt för 2022. Utöver detta kommer också uppkomna löpande reparationer att genomföras.

Föreningen fonderar pengar för framtida större renoveringar, även om det kommer dröja många år innan sådana blir aktuella. En ny underhållsplan antogs i november 2016 vilket innebär att periodiskt underhåll sker efter en 30-årig underhållsplan.

Är bostadsrätten pantsatt?
Kontakta Österåkers bostadsrättsförvaltning/SBC, se ovan.

Anser sig föreningen ha några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt?
Kontakta Österåkers bostadsrättsförvaltning/SBC se ovan.

Godkännes juridisk person?
Nej.

Är föreningen en äkta eller oäkta förening?
Äkta

Godkännes delat ägande?
Ja.

Vilka gemensamma utrymmen har föreningen?
Tvättstugor, serviceförråd (pulkor mm), cykelförråd, barnvagnsrum. I tvättstugan finns tvättmaskiner (en grovtvättmaskin), torktumlare, torkskåp och elmangel. Se även information under fliken ”Fastighet och Service”.

Har föreningen tillgång till garage- och parkeringsplatser?
Ja, i garage i direkt anslutning till husen. Föreningen har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet. Garageplats kostar för närvarande 850 kronor per månad. I övrigt gäller Solna stads gatuparkering och boendeparkering. Se fliken garage för mer information.

Övrigt
Fastighetens byggår: 2011-2012

Föreningen har organisationsnummer: 769622-1113

Föreningens fastighetsförsäkring tecknad (inklusive kollektiv bostadsrättsförsäkring)
med Trygg-Hansa.

Fastighetsbeteckning: Del av fastigheten Järva 2:23, Solna kommun och föreningen äger marken.

Adress: Järva Skjutbaneväg 56-62, 17062, Solna

Fastighetens areal: 4 850 m²

Bostadsarea: 6 204 m²

Avfall och återvinning: Föreningen har 2 behållare för hushållssopor. Allt övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer i Järvastaden och återvinningsanläggning.

Eldning och kolgrillning är förbjuden på föreningens mark. I övrigt gäller förbud mot kolgrill, endast el och gas är tillåtet.

Skanskas projektbroschyr om Nattsländan finns att ladda ner här.

Kontakt med styrelsen
Om kontakt önskas med styrelsen så nås den på info@brfnattslandan.se

Föreningen finns även på Twitter. Föreningen heter @BrfNattslandan på Twitter.