Högre räntor

Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara hög ännu en tid. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent från och med den 4 maj.

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger något under 2 procent om tre år.

Detta påverkar inte föreningens räntor omedelbart. Föreningen kommer att omsätta en av sina krediter i september 2022, sedan en 2023, en 2024, och en 2025. För närvarande har föreningen en genomsnittsränta på 1,15 procent.

Kommande statusbesiktning i maj/juni

Inför att den 10-åriga byggarantin som går ut i juli 2022 gentemot Skanska så beslutade styrelsen på senaste mötet att under maj/juni kommer en statusbesiktning att genomföras i föreningens allmänna utrymmen.

Statusbesiktning är verktyget för att säkerställa vad som behövs göras vid tvist, konkurs eller som underlag för vidare planering, exempelvis föreningens underhållsplan. Besiktningen kommer att utföras av Besiktningsman.se

Besiktningsman.se bildades 2003 av erfarna besiktningsmän som ett oberoende besiktningsföretag. Deras medarbetare är välutbildade har gedigen erfarenhet från byggsektorn och besiktningsarbete. Deras fokus är att bemöta höga kundkrav på stabilt och sakkunnigt utförande.

Godkänd Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Tack alla berörda för ett bra samarbete. Föreningen har nu en godkänd OVK och det resultatet kommer nu att skickas till Solna stad enligt lag.

Majoriteten i föreningen har rengjort samtliga ventilationsdon och då särskilt den i köket. Nästa OVK kommer att genomföras hösten 2025. För mer information om OVK titta under fliken ”Värme, varmvatten, ventilation & el”.

Kriget i Ukraina

Solna stad följer omvärldsutvecklingen med anledning av kriget i Ukraina och samverkar med andra myndigheter inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Syftet är att analysera vilka konsekvenser utvecklingen i omvärlden kan få för Sverige och Stockholmsregionen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Här kan du läsa mer om Försvarsmaktens arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Vad kan jag som privatperson göra?
Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läs mer om du som privatperson kan göra med anledning av kriget i Ukraina. Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag hjälpa till?
Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Solna stads verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Röda Korset har samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, till exempel genom gåvor eller genom olika typer av engagemang.
Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Med anledning av situationen i Ukraina önskar Migrationsverket hyra lägenheter från juridiska personer (inte privatpersoner).
Hyr ut lägenheter som asylbostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum
Många hör av sig till staden och undrar om skyddsrum. Information om skyddsrum finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Många är på flykt från Ukraina
Efter Rysslands invasion av Ukraina befinner sig många människor nu på flykt. Solna stad har beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Solna efter anvisning från Migrationsverket.

Vill du veta mer om Migrationsverket arbete med anledning av situationen i Ukraina? Här finns samlad och bekräftad information: Situationen i Ukraina – Migrationsverket

Förändrad debitering av varmvatten och el

Föreningen har sedan 2012 ett system för automatisk insamling av el- och vattenförbrukning så kallad Individuell mätning och debitering (IMD) som utförs av Infometric.

Från den 1 januari 2022 ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.
Den nya debiteringen innebär att ingen förskottsinbetalning (alltså varmvattentillägg och eltillägg enligt den ekonomiska planen) genomförs längre. Från och med kvartal ett 2022 debiteras faktisk förbrukning av varmvatten och el för föregående kvartal och den summan delas med en tredjedel för varje avi för kommande kvartal.

Ändringen innebär också att det inte går att se förbrukningen på de månadsvisa avgiftsavierna från vår ekonomiska förvaltare.

Alla bostadsrättshavare i föreningen kan se sin faktiska förbrukning hos Infometric.

Saknar du inloggningsuppgifter så kan du få hjälp med detta av styrelsen på info@brfnattslandan.se

Tack

Till alla er som skottat och sopat snö utanför respektive port! Så trevligt och till nytta för alla som bor i och besöker vår förening.

Problem med fåglar på balkong och terrass

Vi vill uppmärksamma er om att fåglarna är på gång att bygga sina fågelbon, bland annat på föreningens balkonger och terrasser.

Alla uppmanas vänligt att ha lite extra koll på era balkonger en tid framöver och så snart som möjligt avlägsna material som fåglarna lägger dit så att det inte blir en sanitär olägenhet.

Fåglarna favoriserar utrymmet nedtill på golvet mellan inglasningen och räcket.

Full fart framåt!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade. Sedan förra mötet har dessvärre Nathalie Khello (suppleant) på grund av personliga skäl slutat sitt arbete.

Styrelsens fokus just nu är pågående dialog och reklamation på byggnaderna gentemot Skanska via fastighetsjurister hos Fastighetsägarna vilka företräder föreningen inför att den 10-åriga ansvarstiden för byggnaderna, ”byggfelsförsäkringen”, som går ut i juli 2022.

Sannolikt kommer styrelsen att genomföra en statusbesiktning av byggnaderna (inte i lägenheterna då den garantin redan gått ut) av de eventuella fel och brister som föreningen vill utreda vidare samt arbetena som omfattas av pågående 10-åriga ansvarstiden för byggnaderna. Detta arbete påbörjas i februari.

Styrelsen arbete även med olika åtgärder efter OVK-besiktningen i höstas och har även startat planeringen för kommande ordinarie föreningsstämma, sannolikt i maj eller juni. Vidare förbereder styrelsen övertagandet av garagen från Skanka som sker den 1 juli 2022.

Fundera på om ni vill föreslå något till ordinarie föreningsstämma, motioner ska in senast den 1 mars.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna.

Valberedningen

Valberedningen har inlett sitt arbete med att ta fram förslag på styrelse för kommande år.
Brf Nattsländan är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat.

Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre;

  • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
  • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
  • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar kan lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se

Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Gör en anmälan även utan någon erfarenhet om ni är intresserad.

Resultatet av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

Styrelsen vill tacka alla för gott samarbete i samband med OVK. I princip har vi en godkänd OVK och det resultatet kommer nu att skickas till Solna stad enligt lag.

Det är några lägenheter som kommer att få återbesök efter OVK, och kanske redan fått besök?

Det är några forceringsspjäll i köken som var trasiga samt att det saknades några ”käglor” i köksdonen/ventilen. Detta ska åtgärdas för fullgod funktion och godkänd OVK. Booverket (företaget som genomförde OVK) och Loudden kommer att ordna med detta i berörda lägenheter. Dessa kommer att aviseras i god tid innan arbetet ska utföras.