Start av lokal Nattvandringsgrupp

Nu har det i samarbete med Trygg i Järvastaden startat upp en lokal Nattvandringsgrupp i Järvastaden.

För att vi ska få så stor genomslagskraft som möjlig söker vi nu efter frivilliga vuxna boende i Järvastaden som vill bidra med sin tid och engagemang genom att vara med och nattvandra på helgerna.

Tanken är att vi tillsammans genom nattvandring ska skapa en trygg och trevlig stadsdel för framförallt för våra ungdomar som vistas utomhus. Utöver en trevlig och hälsosam promenad tillsammans med andra vuxna i området är det ett gyllene tillfälle att lära känna varandra och att skapa nätverk med andra boende i Järvastaden.

Var och en bestämmer naturligtvis hur mycket tid man kan avvara under en kväll. Var med och bidra du också till en trygg och trevlig stadsdel för våra ungdomar att växa upp i genom att delta!

Vi kör igång med det första nattvandringstillfället fredagen den 8:e Januari 2021 och lördagen den 9:e Januari 2021.

Samling sker kl 20.30 vid hus 25, det gamla huset, mittemot Fridensborgsvägen 54 & 56 i Solna. Ingången är på baksidan av byggnaden.

Maximalt 8 personer kommer att få medverka varje gång.

Spar e-postadressen och föranmäl intresse att delta till nedanstående e-post.
jarvastadennattvandring@hotmail.com

Nattvandringsgruppen Järvastaden

En strategisk översyn av ekonomin i föreningen är genomförd

Föreningens budget för år 2021 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt.

Inget specifikt planerat underhåll kommer att genomföras under 2021 då husen och infrastrukturen enligt vår tekniske förvaltare är i gott skick. Endast uppkomna löpande reparationer kommer att genomföras.

En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2021 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Låga räntor, nya avtal och olika energibesparingar har inneburit att föreningen inte ha behövt genomföra någon höjning av årsavgifterna sedan 2012. Tvärtom har styrelsen de senaste åren sänkt årsavgifterna tillfälligt med cirka 8 procent på årsbasis.

Men den strategiska översynen av ekonomin innebär att årsavgiften behöver höjas med 2 procent från och med den 1 april 2021.

Detta innebär en höjning att ”månadsavgiften” på mellan cirka 60–100 kronor, beroende på din bostadsrätts årsavgift. Höjningen genomförs för att kunna täcka de löpande kostnader som föreningen har för till exempel ränta, städning, sophämtning, vatten, värme, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel mm.

Även med denna höjning kommer föreningen att fortsatt ha några av de lägsta årsavgifterna i Järvastaden.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 % enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är ca 1 470kr/månaden för 2021.  Notera att föreningen tar över garagen 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 50 %. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 % av avgiften), och sannolikt kommer avgifterna även att justeras neråt. Styrelsen återkommer 2021 med mer information om det.

Styrelsen försätter även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.

Brandsäkerhet och kom ihåg att blåsa ut ljusen

Visst är det mysigt med levande ljus. Tänd gärna ljus, men lämna dem inte obevakade och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet.

December är månaden med flest bränder orsakade av levande ljus.

Det sitter en (till två) brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att den ska kontrolleras.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att det finns en brandvarnare i lägenheten. Vid byggnationen av våra hus installerades en nyare modell (X10 – Optisk Brandvarnare – Deltronic) och den är försedd med ett 10 års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum. Passa på att testa dina brandvarnare efter att du läst detta nyhetsbrev.

Nattsländans trivselregler – för dig och dina grannar

Som fler av er redan känner till har föreningen några enkla trivselregler för alla att följa så vi alla kan få ett trivsamt boende här i Nattsländan.

Trivselreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och allmänna ordningsregler. Tillsammans med hänsyn och respekt för varandra kommer vi att kunna göra Nattsländan till en fin och trivsam förening att bo i.

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla om att beakta trivselreglerna samt stadgar vad gäller tider för störande och ljudliga aktiviteter.

Hemsidan är även uppdaterad med information om dels sidan Bostadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter och sidan När grannarna stör – vad säger lagen och vad kan medlemmen respektive styrelsen göra? Båda ligger under fliken Ansvar & Regler.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, info@brfnattslandan.se

Aktuella trivselreglerna finner ni på hemsidan.

Uppstart av Nattvandringsgrupp i Järvastaden

Under de senaste tre åren har flera boende från Järvastaden anslutit sig till Nattvandrarna i Bagartorp och det har nu kommit fram starka önskemål från boende i Järvastaden att även Järvastaden startar en lokal grupp som samverkar med Nattvandrarna i Norra Solna.

Fredagen den 23 oktober kommer en mindre grupp entusiaster att samlas i Jaktvillan, för att starta upp gruppen. Patrik Aftonkrantz (från Nattvandrarna i Norra Solna) kommer att vara med och starta upp arbetet och han har mycket god erfarenhet av många år som Nattvandrare.

Vad är Nattvandring och vad syftar det till?

Många boende i Järvastaden har barn som kommer att växa upp. Ungdomarna kommer att behöva vuxenstöd på kvällstid på ett eller annat sätt, samtidigt som en vuxennärvaro bidrar till att störa personer som har andra syften i andra ärenden. Andra områden i Solna, exempelvis Bagartorp, kan nu se en betydande minskning av skadegörelse, mindre droghandel, mindre ungdomar som är ute på kvällarna med alkohol, och inbrotten minskar.

I Järvastaden förekommer fortfarande lite incidenter, och det motiverar att Järvastadens trygghetsgrupp arbetar för att starta en nattvandringsgrupp så att vi som bor i området kan ge alla boende och ungdomar fortsatt trygghet i Järvastaden. Det önskvärt att många föreningar och boende blir delaktiga till att Nattvandra.

Mer information med mer detaljer kommer inom kort efter fredagens ”start” med lokal nattvandringsgrupp i området.

En säker och ansvarsfull höst!

Sommaren går mot sitt slut och många är tillbaka på arbetsplatser och i skolan. Hösten är här, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar.

Många hade nog hoppats att allt skulle bli som vanligt igen efter våren, men det blir det inte. Det råder fortsatt en stor oro och osäkerhet om hur Coronapandemin kommer att utvecklas.

För att undvika att smittspridningen återigen tar fart ligger regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare kvar och folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete har förlängts till årsskiftet.

Håll avstånd och tvätta händerna

Hjälp till att fortsatt stoppa Coronapandemin. Håll två meters avstånd till andra så ofta du kan och tvätta händerna för att minska risken för att bli sjuk.

Skydda dig själv och andra från smitta:

  • Håll avstånd till andra människor, gärna 2 meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Rör inte vid ditt ansikte (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara är lite sjuk.