Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2022 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Det är för tidigt att prognostisera om föreningen kommer att justera årsavgifterna för 2022. Analys, tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, pågår.

Styrelsen beslutade på det senaste mötet att låsa räntan på två rörliga krediter i samband med villkorsändringen under oktober 2021.

Beslutet innebär att vi har samtliga krediter på fast ränta med villkorsändringar 2022, 2023, 2024 och 2025. Genomsnittsräntan för våra krediter blir efter beslutet cirka 1,1 procent jämfört med föreningens ekonomiska plan som anger cirka 4,40 procent.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med två procent enligt avtal för 2022. Det betyder att månadsavgiften för garageplats blir ca 1 500 kr/månaden för 2022.

Notera att föreningen tar över garagen den 1 juli 2022 (som för närvarande är 100 procent uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med andra halvåret 2022 då beläggningsgraden är cirka 55 procent. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 procent av avgiften), och troligen kommer avgifterna även att justeras neråt.

Styrelsen återkommer våren 2022 med mer information om det.

Installation av ny ytterbelysning på våra fasader

Styrelsen håller på att ta in offerter för installation av ny fasadbelysning på framsidan. Flera ljuskällor har tyvärr slocknat och nu tar styrelsen ett helhetsgrepp om vår fasadbelysning och byter även ut vissa armaturer.

Den nya belysningen kommer att vara energieffektivare och hela området runt fasaderna kommer att bli mycket bättre upplyst. Arbetet genomförs som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.

Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna.

Hösten är här, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren och rivstartat sitt arbete. Genomgång av avtal, föreningens underhållsplan, avtal, krediter, hantering av nycklar, rutiner mm.

I oktober kommer vi möjligen att genomföra föreningens höststädning, och styrelsen återkommer i så fall med exakt datum. Det blir ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i föreningen, och delar av styrelsen.

Uppdatering: Rapport från ordinarie stämma den 16 juni

Den 16 juni genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2020.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Arvordet  höjdes för styrelsen och valberedning. Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag med ett tillägg med ytterligare en suppleant. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen har idag den 21 juni konstituerat sig:

Ekonomi/kassör: Max Johansson (58)
Ledamot: Richard Stenros (60)
Vice ordförande: Kristian Funk (58)
Ordförande: Foad Hammouni (58)
Sekreterare: Jonas Ridderstedt (60)
Suppleant: Daniel Sundqvist (58)
Suppleant: Nathalie Khello (58)

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete efter sommaren.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.