Tvättstugor

I föreningen finns två tvättstugor. Boka tid gör du med hjälp av din tagg och
anslagstavlan vid entrén.

För att alla i fastigheten skall kunna använda tvättstugorna finns det några regler att hålla.

För att boka tid använd din bricka, samma bricka som till dörrarna.

  • det går att boka tvättpass upp till 30 dagar i förväg
  • När du skall börja använda ditt tvättpass aktiverar du detta genom att hålla din bricka på plats på bokningstavlan. Då aktiverar du passet och samtidigt öppnar el-låset.
  • Du använder sedan bokningstavlan vid varje tillfälle som du skall gå in i tvättstugan under ditt tvättpass.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan efter vårt tvättpass.

Tänk på att hålla tvättiderna!