Brandskydd

Föreningens ansvar
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2 kapitlet, 2§) ska föreningen i egenskap av fastighetsägare arbeta systematiskt med brandskydd. Föreningen kommer att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att:

  • genomföra en årlig brandskyddsinspektion
  • Teknisk förvaltare (Loudden) regelbundet inspekterar brandskyddsutrustning och apparater, portuppgångar och allmänna utrymmen
  • säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade
  • verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Bostadsrättsinnehavarens ansvar
Medverka direkt till ett bra brandskydd och vår gemensamma säkerhet genom att försöka förebygga brand och att underlätta utrymning om brand uppstår. Följande är en sammanfattning av brandförsvarets råd och anvisningar. Mer information hittar du på följande länk.

Förebyggande åtgärder:

  • Kolla att du har en fungerande brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du måste själv byta batteri när det behövs, kanske en gång per år.
  • Skaffa gärna en brandsläckare och brandfilt
  • Grilla inte på balkongen med annat än gasol- och el-grillar.
  • Var varsam med levande ljus

Om det börjar brinna i din lägenhet:
Grundreglerna i prioritetsordning är RÄDDA, LARMA, SLÄCKA.

Det viktigaste är att rädda alla ut ur bostaden, stäng dörrar och fönster för att förhindra spridning, tag trappan, inte hissen. Vår trappa är av typ ”röksäkert avskild” och säker utrymningsväg ut till det fria. Om det trots allt skulle vara rök i trappan, försök få komma in hos grannen.

Om du bedömer att det är möjligt, kväv den lilla branden. Vid brand i (eller vid rökutveckling från) elapparat, dra ur stickproppen innan du försöker släcka. Ring 112.

Om det brinner utanför din lägenhet:
Stanna i din lägenhet, stäng dörrar och fönster. Ring 112.

Observera!
Det är viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen då de är klassade som
utrymningsväg vid brand. Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även
dörrmattor. Motivet till det är både ur brandsäkerhetssynpunkt och för att underlätta
städningen av trapphusen. För barnvagnar, cyklar och rullatorer mm finns särskilda rum
vid trapphusen. Tänk på att det är absolut förbjudet att förvara motorfordon i
cykelrummen.

Trapphusanslag med några enkla råd om hur man kan skydda sig och sina grannar mot brand finner ni i broschyren Skydda dig och dina grannar mot brand.

Förvara inte föremål som kan orsaka brand och/eller explosion i lägenhetsförråden.
Gångarna vid lägenhetsförråden samt garagen ska vara helt fria från föremål.

Rökning i gemensamma utrymmen är förbjudet. Inga fimpar får slängas på föreningens
mark.

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att
föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.
Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte
användas på balkonger/terrasser och uteplatser.