Försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand.

Det är viktigt att du har en egen hemförsäkring, den täcker skador vid exempelvis brand, vattenskador eller inbrott (t.ex. skada på fönster eller ytterdörr/lås).

När man bor i bostadsrätt krävs ofta ett tillägg till hemförsäkringen som heter bostadsrättstillägg som täcker vitvaror eller annan fast inredning som du som bostadsrättshavare ansvarar för.

Viktig information till dig som är bostadsrättshavare!

Som bostadsrättshavare har du ett avsevärt större ansvar än en vanlig hyresgäst.

Klicka på länken här. Där ges en kort beskrivning av regelsystemet. Den är inte fullständig och ytterst är det givetvis Bostadsrättslag och föreningens stadgar som gäller. Förstår du dock grundprinciperna slipper du kanske bli överraskad när oturen är framme och kan så långt det är möjligt i förväg skydda dig mot konsekvenserna.

Du och föreningen delar på ansvaret!

Grundtanken i Bostadsrättslagen är att förening och bostadsrättshavare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av lägenhetens inre, inkl. ytskikt, vitvaror etc., medan föreningen svarar för byggnadskroppen i övrigt.

Skador utanför din lägenhet

I din egen lägenhet är du alltså enligt huvudregeln reparationsansvarig för skador, även om du inte gjort något fel. För att du däremot skall kunna göras ansvarig också för skador som letar sig ut från lägenheten, exempelvis vatten som från ditt otäta badrum rinner ner i bjälklaget och till grannen nedanför, förutsätts däremot alltid att du på något sätt kan anses ha varit vårdslös. Vad som är vårdslöst är ofta en omdiskuterad fråga som inte kan besvaras generellt. Om du bygger om ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt och vatten därför tränger ut, så löper du stor risk att anses som vårdslös.

Hur kan du bäst skydda dig?

Som nedan beskrivs kan du genom försäkring skydda dig delvis, men aldrig helt. Därför är det enklaste svaret: undvik skador. Ingen kan gardera sig helt mot att oturen är framme, men när det gäller ett gammalt uttjänt badrum är det inte frågan om utan när det börjar läcka och kom alltså ihåg att som bostadsrättshavare är det du själv som har ansvaret för att förebygga detta.

Erbjudande på hemlarm till hos Bostadsrätterna, länk.

Betydelsen av tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare!

Det finns sedan många år en möjlighet att försäkra det ansvar man har som bostadsrättshavare enligt Bostadsrättslag och föreningens stadgar. Vissa försäkringsbolag talar om Hem och Bostads-rättsförsäkring, andra om ”bostadsrättstillägg”. Normalt tecknas detta tillägg som komplettering till den vanliga hemförsäkringen, men vissa försäkringsgivare har även gjort det möjligt för föreningen att teckna ett gemensamt tillägg för samtliga lägenheter. Observera att en gemensam tilläggsförsäkring inte ersätter behovet av en egen hemförsäkring! Den vanliga hemförsäkringen behövs fortfarande bl.a. för att du skall vara skyddad vid skador på ditt lösöre och för det fall någon riktar ett skadeståndskrav mot dig.

I vår förening har vi tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket innebär att man inte behöver teckna något eget sådant tillägg.

Bostadsrättsförsäkringen ingår i avgiften och är tecknad via Trygg-Hansa. Om du vill behålla din egen bostadsrättsförsäkring så kan du göra det.

Certifikatet för vår kollektiva bostadsrättsförsäkring finns att ladda ner här Fastighetsförsäkring Nattsländan i Järvastaden.

Notera att certifikatet gäller även efter 1 april varje år, och förlängs med automatik ett år i taget.

Om du behöver utnyttja bostadsrättsförsäkringen, informera först styrelsen på info@brfnattslandan.se. Kontakta sedan Trygg-Hansa på 0771–11 11 10.