Serviceläge

Om ni inte är hemma på då vår tekniska förvaltare eller annan behörig entreprenör, tillsammans med styrelserepresentant , är det viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv).

Instruktion över hur detta görs finner du nedan.

Serviceläge
När man låser från utsidan kan nyckeln tas ur låset i två lägen:

M0994-kopiera

NORMALLÄGE (”kl 12”)  Då kan enbart lägenhetsnyckeln öppna låset
SERVICELÄGE (”kl 10”)  Då kan låset även öppnas med fastighetens servicenyckel.

 

Detta ska användas (enligt §34 i föreningens stadgar) när man inte är hemma och t.ex. vår tekniska förvaltare behöver komma in i lägenheten.