Energideklaration

Föreningen har tagit fram en energideklaration och Fredrik Jönsson, på Franska Bukten AB har genomfört en besiktning av föreningens fastigheter. Besiktningen omfattade en okulär kontroll av bland annat värmecentral, elcentral, enstaka lägenhet, tvättstuga, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering. Energideklarationen är giltig fram till 19 november 2025.

Varför Energideklaration?

Lagkravet om energideklaration gäller flerbostadshus, lokaler, specialbyggnader större än 1000 m2 samt villor vid försäljning och uthyrning. Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av så kallade växthusgaser. Från och med den 1 januari 2014 visar energideklarationens sammanfattning byggnadens energiklass i en skala från A till G.

Föreningen har en mycket låg energiförbrukning.

Energideklaration

Myndighetskravet på vår förening var 110 kWh/m² och år, och enligt vår energideklaration har vi 67 kWh/m² och år. Det betyder att föreningen uppnår en 39 % lägre energiförbrukning än myndighetskravet och innebär att föreningens fastigheter uppnår energiklass C, vilket är mycket bra.

 

Mer ingående Energideklarationer finner ni nedan:

Energideklaration – Hus 56 och 58

Energideklaration – Hus 60 och 62