Revisor

Föreningens revisor heter Ingela Andersson från LR Bostadsrättsrevison Ingela Andersson AB.

Revisorn valdes enhälligt på senaste ordinarie föreningsstämma.

Kontaktinformation:

Ingela Andersson
070-167 18 20
LR Bostadsrättsrevision Ingela Andersson AB
VÅRVÄGEN 10
177 61 Järfälla