Grillning

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas.

Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats (se rekommendation och bestämmelse om balkongen är inglasad).

Om balkongen är inglasad får gasolgrill användas men då måste glasrutorna var öppna helt så att bostadsrättshavaren inte drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte kan ventileras bort. Notera också brandrisken i en inglasad balkong.

Styrelsen rekommenderar att endast elgrill används i inglasade balkonger och att gasolbehållaren inte får överstiga 5 liter.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten.

Undantag finns dock enligt nedan:

I flerbostadshus får man endast ha gasolbehållare som är mindre än 5 liter. Detta innebär att den blå campingbehållaren är tillåten, eftersom den har en behållarvolym på 4,8 liter.

Däremot är gasolbehållarna PC/K6, P6, PC/K10 och P11 inte tillåtna i flerbostadshus, såvida de inte förvaras på en balkong eller terrass (observera dock att balkongen inte får vara inglasad).

På en balkong eller terrass som inte är inglasad får man förvara gasolbehållare upp till och med storleken 30 liter. Om balkongen däremot är inglasad gäller samma regler som för resten av flerbostadshuset, det vill säga behållaren får inte överstiga 5 liter.

Styrelsen rekommendation är således att förvara gasolbehållaren på balkongen/terrassen/uteplatsen. Endast använda elgrill på balkonger som är inglasad. Om balkongen är inglasad ska glasrutorna öppnas helt under grillningen för att undvika kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.

Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.