Fortsatt skärpta allmänna råd i hela landet

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd gäller för hela landet. Styrelsen följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för er vidtagit några försiktighetsåtgärder.

Årets vårstädning kommer inte att genomföras.

Fortsätt att följa myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Snö på taken – vad gäller?

Vår tekniske förvaltare, Loudden, har inspekterat våra tak två gånger den senaste tiden med hänsyn till snöfallen. Loudden har hitintills kommit fram att det för närvarande inte finns något behov av att skotta våra tak.

Om någon iakttar istappar eller tycker det är för mycket snö på taken så gör gärna en felanmälan enligt våra ordinarie rutiner till Loudden. Bifoga gärna en bild när du gör felanmälan.

Avbrottet i passagesystemet i hus 58 – vad hände och vilka åtgärder vidtas?

Dessvärre har hus 58 drabbats av två avbrott i delar av passagesystemet på kort tid. De två avbrotten har skett på grund av två olika fel (grundorsaker). Felsökningen vid det andra avbrottet tog tyvärr lång tid på grund av svårighet att felsöka orsaken.

Styrelsen har nu fått en rapport och grundorsaken vid det andra avbrottet visade sig vara att ett kretskort hade gått sönder i den elektroniska tavlan som sitter i entrén.

Vad gör styrelsen nu?
Ett icke fungerande passersystem är akut och högt prioriterat. Detta ärende tas av styrelsen på största allvar.

Reservdelar är beställda till tavlan. En översyn gällande driftlarm för föreningens tekniska system är inledd och åtgärder samt kompletterade jouravtal kommer sannolikt att beslutas inom kort.

Styrelsen undersöker vidare möjligheten att kunna använda lägenhetsnycklarna till de utrymmen som drabbades av avbrottet.

Styrelsen återkommer med fortlöpande information i ärendet.

Vår BRF-appen

Löpande information från föreningens ekonomiska förvaltare finns en app för dig som medlem.

I appen hittar du information om din bostad, föreningen, mm. Appen, som heter Vår BRF, finns på Apple Store eller Google Play. Inloggning sker med mobilt BankID.

Nytt år – full fart framåt – trots pandemi!

Vi i styrelsen har redan haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är redan startade.

Arbetet med att beställa kommande OVK-besiktningen senare i höst är påbörjad och arbetet med att byta ut viss utomhusbelysning har startats upp. Styrelsen har även startat planeringen för kommande ordinarie föreningsstämma i maj, och notera att motioner ska in senast den 1 mars enligt våra stadgar.

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd gäller för hela landet – vissa med start den 21 december, och andra med start den 24 december. De skärpta råden har förlängts och gäller till och med den 7 februari.

Ny bestämmelse antagen gällande namnskyltar vid postlådorna och tidningshållarna

Styrelsen arbetar kontinuerligt för att det ska se snyggt och propert ut i våra fastigheter. Detta gäller också namnskyltar på postfacken och tidningshållarna. Därför har styrelsen efter dialog med vår tekniske förvaltare Loudden beslutat om hur hanteringen av namnskyltar ska vara.

Namnskyltarna vid postfacken och tidningshållarna ska se likadana ut. Uppsättningen av namnskyltarna ska hanteras av Loudden, d.v.s. egengjorda skyltar får inte förekomma.

Medlemmar som vill addera namnskyltar t.ex. företag eller inneboende ska beställa detta hos Loudden (via Felanmälan). Dessa namnskyltar kommer sättas på insidan av postfacken väl synligt för brevbäraren. På detta sätt har vi en säker hantering av namnskyltar och dessutom ser det enhetligt ut vilket innebär att det kommer att se snyggt och propert ut i våra fastigheter.

De nya reglerna gällande namnskyltar gäller från och med den 13 januari 2021.

Ny belysning vid våra entréer

Ingen kan ha missat att installationen av den nya belysningen vid våra entréer nu är slutförd. Den nya belysningen är energieffektivare och hela området runt entréerna på både fram och baksidan är nu mycket bättre upplyst. Arbetet genomfördes som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.

Dags att komma in med motioner till årsstämman

I enlighet med föreningens stadgar 31 § ska medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Enligt våra stadgar ska motioner från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.
Vid varje föreningsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring för behandling på stämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen via mejl alternativ lämna vid föreningens postlåda i hus 58.
Viktig information gällande motioner:

  • En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in med flera motioner.
  • Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara motionen med ja eller nej.
  • Motionen ska vara undertecknad av motionären.

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, dvs. senast den 1 mars 2021.

Aktivering av valberedningen

Valberedningen inleder nu arbetet med att ta fram förslag på styrelse för kommande år. Brf Nattsländan är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat. Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre;

  • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
  • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
  • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar kan lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se.
Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Gör en anmälan även utan någon erfarenhet om ni är intresserad.