Styrelsen tar (även) semester

Utvalda

Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i början av augusti.

Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mejl/frågor. Vi kollar av mejlen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut.

Vi hoppas ni alla har förståelse för detta.

Felanmälan enligt rutin, men innan ni gör det kolla alltid av föreningens hemsida först. Kanske finns det information som ni söker? Använd då med fördel hemsidans sökfönster.

Vi ses på ordinarie stämman den 17 augusti 2022 kl. 19:00 i Jaktvillan!

Ett stort TACK – till alla er som kom på extra föreningsstämman!

Den 15 juni genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 15 medlemmar närvarande i Jaktvillan.

Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog de två förslagen enligt utskickad kallelse med agenda.

På extra stämman beslutades enhälligt att:

  • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till de åtta befintliga laddstationerna i våra garage.
  • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till upp till 64 platser i vårt garage som komplement till de åtta befintliga.

Ordinarie föreningsstämma den 17 augusti 2022

Ordinarie stämma kommer att genomföras den 17 augusti 2022 kl. 19:00 i Jaktvillan, vilket beslutades på extra stämman den 15 juni.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Formell kallelse, förvaltningsberättelse, årsredovisning, samt förslag från valberedningen skickas ut elektroniskt senast två veckor innan stämman och publiceras på föreningens hemsida, alltså i början av augusti.

Varmt välkomna att delta i föreningsstämman den 17 augusti 2022 kl. 19:00!

Statusbesiktning genomförd

Inför att den 10-åriga byggarantin som går ut i juli 2022 gentemot Skanska så beslutade styrelsen enligt tidigare information om att en statusbesiktning skulle genomföras i föreningens allmänna utrymmen.

Statusbesiktning är verktyget för att säkerställa vad som behövs göras vid tvist, konkurs eller som underlag för vidare planering, exempelvis föreningens underhållsplan.

Besiktningen utfördes av Besiktningsman.se den 8 och 10 juni och analys av resultatet pågår, flera ärenden kommer att reklameras gentemot Skanska.

Föreningen tar över garagen från Skanska den 1 juli 2022

Nattsländan har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet.

Föreningen tar över garagen den 1 juli 2022
Efter den 1 juli 2022 kommer föreningen själva att hantera garagen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, SBC.

I samband med övertagandet kommer en garageplats för bil att kosta 850 kronor (i stället för tidigare 1500 kronor med Skanska) och MC 400 kronor för föreningens medlemmar.

För externa hyresgäster blir avgiften för bil 1000 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%) och för MC 500 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%).

All administration kopplat till platstillgång, avtal, kötid m.m. hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.

SBC kommer att skicka ut nya avtal för befintliga garageplatser (för er som hade avtal med Skanska) inom kort. Kolla gärna via appen VårBrf eller via SBC hemsida och inloggningssidan för VårBrf.

För nya garagehyresgäster, medlemmar eller externa hyresgäster, kontakta kundtjanst@sbc.se för att sätta upp er på kö för garageplats.  För närvarande, juni 2022, är det ingen kö till garageplats.

För framtida önskemål om elladdare till din garageplats, kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna enligt föreningens trivselregler)

  • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
  • Rökning är inte tillåten i garagen.
  • Garagen får inte användas som förråd.
  • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar, hundburar, takboxar eller bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
  • Garageplatserna ska hållas rena och fria från skräp och farliga vätskor såsom olja, spolarvätska mm.
  • Biltvättning får inte ske i garaget.
  • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen. Kontrollera att dörr och port stängs väl när du lämnar garaget.

Förändrad schablondebiteringen av elpriset och fel i återbetalningen

Från den 1 april ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.

Dock blev något fel, och den preliminära debiteringen för en period innan januari 2022 har inte återbetalats vilket skulle ha justerats mot avgiftsavin för mars 2022.

Vår ekonomiska förvaltare låter meddela att fem månader av preliminära förskottsinbetalningar av el och varmvatten kommer att justeras på avgiftsavin för juli 2022 för alla medlemmar.

Om medlemmar har flyttat in eller ut ur föreningen under denna period kommer de få ta hand om justeringen sinsemellan själva mellan säljare och köpare.

Styrelsen har beslutat att höja den schablondebitering som sker varje månad för el.

Varför just nu?
Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Tillgång och efterfrågan är något som många gånger kommer på tal när vi talar elbrist eller kapacitet. Händelser i Sverige men även ute i Europa är bidragande faktorer till förhöjda elpriser. Idag är schablondebiteringen för el 1,40 kr/kWh (exklusive moms). På senaste styrelsemötet beslutades att den nya schablondebiteringen för el blir 1,84 kr/kWh (exklusive moms). Den nya avgiften för el gäller från 1 maj 2022, och kommer debiteras vid nästa hyresavisering.

Högre räntor

Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara hög ännu en tid. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent från och med den 4 maj.

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger något under 2 procent om tre år.

Detta påverkar inte föreningens räntor omedelbart. Föreningen kommer att omsätta en av sina krediter i september 2022, sedan en 2023, en 2024, och en 2025. För närvarande har föreningen en genomsnittsränta på 1,15 procent.