UPPDATERING: Ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2021

Utvalda

På grund av att föreningens externa revisor inte blir klar med sin revision av årsredovisningen för 2020 innan den 31 maj så har styrelsen idag beslutat att flytta ordinarie stämma till onsdagen den 16 juni kl. 19:00, antingen utomhus eller möjligen digitalt.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Formell kallelse, förvaltningsberättelse, årsredovisning samt förslag från valberedningen skickas ut senast två veckor innan stämman, alltså efter månadsskiftet maj/juni.

Varmt välkomna att delta i stämman i någon form den 16 juni kl. 19:00!

Problem med fåglar på balkong och terrass

Vi vill uppmärksamma er om att fåglarna är på gång att bygga sina fågelbon, bland annat på föreningens balkonger och terrasser.

Alla uppmanas vänligt att ha lite extra koll på era balkonger en tid framöver och så snart som möjligt avlägsna material som fåglarna lägger dit så att det inte blir en sanitär olägenhet.

Fåglarna favoriserar utrymmet nedtill på golvet mellan inglasningen och räcket.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Strategiskt möte mellan styrelsen och Loudden genomfört

Styrelsen hade ett möte med vår tekniska förvaltare under april. Syftet var att uppdatera varandra om olika projekt och förväntningar inom ramen för vårt tjänsteavtal.

Bland annat diskuterades föreningens underhållsplan och felavhjälpande underhåll samt olika punkter som ska göras i och med Louddens ronderingar varannan vecka i föreningen.

Vår BRF-appen

Löpande information från föreningens ekonomiska förvaltare finns en app för dig som medlem.

I appen hittar du information om din bostad, föreningen, mm. Appen, som heter Vår BRF, finns på Apple Store eller Google Play. Inloggning sker med mobilt BankID.