Styrelsen tar (även) semester

Utvalda

Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i mitten av augusti. Det innebär att det kan ta lite
längre tid innan du får svar på dina mejl/frågor. Vi kollar av mejlen under hela semestern, dock inte varje dag.

Endast akuta ärenden kommer att åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut.

Vi hoppas ni alla har förståelse för detta.

Felanmälan enligt rutin, men innan ni gör det kolla alltid av föreningens hemsida först.

Kanske finns det information som ni söker? Använd då med fördel hemsidans sökfönster, se uppe i högra hörnet.

Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 15 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Tillåtet att grilla på egen tomt och fasta grillplatser

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

För mer information

Länsstyrelsen Stockholm: Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Grillning

Grillsäsongen är här! Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Uppdatering: Rapport från ordinarie stämma den 16 juni

Den 16 juni genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2020.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Arvordet  höjdes för styrelsen och valberedning. Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag med ett tillägg med ytterligare en suppleant. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen har idag den 21 juni konstituerat sig:

Ekonomi/kassör: Max Johansson (58)
Ledamot: Richard Stenros (60)
Vice ordförande: Kristian Funk (58)
Ordförande: Foad Hammouni (58)
Sekreterare: Jonas Ridderstedt (60)
Suppleant: Daniel Sundqvist (58)
Suppleant: Nathalie Khello (58)

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete efter sommaren.

Problem med fåglar på balkong och terrass

Vi vill uppmärksamma er om att fåglarna är på gång att bygga sina fågelbon, bland annat på föreningens balkonger och terrasser.

Alla uppmanas vänligt att ha lite extra koll på era balkonger en tid framöver och så snart som möjligt avlägsna material som fåglarna lägger dit så att det inte blir en sanitär olägenhet.

Fåglarna favoriserar utrymmet nedtill på golvet mellan inglasningen och räcket.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.