Nyhetsbrev

Styrelsen delger viktig information (nyhetsbrev mm) om vad som händer i föreningen via e-post.

Styrelsen införde hösten 2015 en ny rutin för nyhetsbrev i föreningen. Nyhetsbrev ges ut ca en gång i månaden år i syfte att ge medlemmarna information om aktiviteter mm som pågår i föreningen.

I syfte att nå medlemmar mer smidigt samt för att utifrån miljöhänsyn minimera pappersförbrukningen kommer nyhetsbreven fortsättningsvis att distribueras via mejl (de kommer alltså inte att delas ut i respektive brevinkast).

De medlemmar som vill ha nyhetsbrev per mejl kan anmäla att prenumeration på nyhetsbrev enligt rutin nedan. Respektive medlem kan själv avsluta denna prenumeration om och när man inte längre önskar erhålla nyhetsbreven.

Anmälan till föreningens nyhetsbrev görs enklast på nyhetsbrev@brfnattslandan.se.

Skriv ”Anmälan nyhetsbrev” i rubriken och ange namn, mejladress och lägenhetsnumret (numret, XX-XXXX finner ni på de elektroniska infotavlorna i trapphusen alternativt på utsidan ovanför er lägenhetsdörr).