Avfall & återvinning

I enlighet med föreningen avfallsplan från 2012 så är det viktigt att vi alla hjälps åt att lämna vårt avfall på rätt ställe. Tillsammans bidrar vi till återvinning och hushållning av naturens resurser samt förhindrar spridning av farliga ämnen.

AVFALLSTRAPPAN

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Konsumtionen ökar, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall.

Så här ser stegen i avfallstrappan ut:

1. Minimera: Producera varor på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt.

2. Återanvända: Återanvänd dina prylar genom att lämna dem till second hand, göra om till något annat eller sälja dem.

3. Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas.

4. Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin.

5. Deponera: Slänga avfallet på en soptipp. Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen.

Föreningen har två underjordiska krantömmande sopbehållare för fraktionen restavfall
Tänk på att ha lagom stora soppåsar så att restavfallet går ner i sopbehållaren. Det är förbjudet att ställa soppåsar vid sidan av sopbehållaren.

Kom ihåg att förvara hushållssopor och annat skräp på väg mot sopbehållaren eller återvinning på rätt sätt. Det är förbjudet att ställa ut hushållssopor i trapphuset.

Övriga fraktioner (övrigt avfall)
Övriga fraktioner såsom tidningar och förpackningar av glas, metall, plast, kartong eller papper lämnas till områdets återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation ligger vid ICA Järvastaden och ovanför Mulle Meck parken

Grovavfall som vi vill göra oss av med och som är för stort för soppåsen eller inte är brännbart kan lämnas till avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen.

Grovavfall kan även lämnas på Returpunkten (en mini-återvinningscentral) i centrala Sundbyberg. På Returpunkten kan du lämna mindre mängd grovavfall (maxstorlek 100*60 cm), elavfall (maxstorlek 50*70 cm) och farligt avfall. Särskilda öppettider. Kostnadsfritt för privatpersoner.

Den mobila miljöstationen gör det möjligt för dig som bor i Järvastaden att återvinna mindre mängder grovavfall nära hemmet. Stannar vid Spegeldammsparken enligt schema. Kostnadsfritt. Endast för privatpersoner.

Vill du ha mer information? Titta på denna länk om vad Solna stad skriver om avfall & återvinning. Du kan också ladda ner stadens sorteringsguide här.