Avfall & återvinning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att lämna vårt avfall på rätt ställe. Tillsammans bidrar vi till återvinning och hushållning av naturens resurser samt förhindrar spridning av farliga ämnen.

Är det tillåtet att installera matavfallskvarn kopplat till VA-nätet?
Nej, matavfall i VA-nätet medför en risk för driftstopp i ledningarna. Kontakta Solna Vatten AB för mer information.

Föreningen har två sopbehållare
Tänk på att ha lagom stora soppåsar så att skräpet går ner i sopbehållaren. Det är förbjudet att ställa soppåsar vid sidan av sopbehållaren.

Kom ihåg att förvara hushållssopor och annat skräp på väg mot sopbehållaren eller återvinning på rätt sätt. Det
är förbjudet att ställa ut hushållssopor i trapphuset.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast eller papper lämnas till Förpacknings och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation ligger vid ICA Järvastaden och ovanför Mulle Meck parken

Grovavfall som vi vill göra oss av med och som är för stort för soppåsen eller inte är brännbart kan lämnas till avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen.

Grovavfall kan även lämnas på Returpunkten (en mini-återvinningscentral) i centrala Sundbyberg. På Returpunkten kan du lämna mindre mängd grovavfall (maxstorlek 100*60 cm), elavfall (maxstorlek 50*70 cm) och farligt avfall. Särskilda öppettider. Kostnadsfritt för privatpersoner.

Den mobila miljöstationen gör det möjligt för dig som bor i Järvastaden att återvinna mindre mängder grovavfall nära hemmet. Stannar vid Spegeldammsparken enligt schema. Kostnadsfritt. Endast för privatpersoner.

Vill du ha mer information? Titta på denna länk om vad Solna stad skriver om avfall & återvinning. Du kan också ladda ner stadens sorteringsguide här.