Inom- och utomhusmiljö

Två gånger om året hjälps vi åt att städa vår yttre och inre miljö. Det är en uppskattad dag då du får träffa dina grannar och vi avslutar dagen med gemensam korvgrillning. Det är viktigt att vi alla kontinuerligt hjälps åt att hålla vår utemiljö snygg och välvårdad. Kasta inte skräp på marken. Om någon annan har gjort så – ta helst bort det!

Regler för användning av gemensamma utrymmen som tvättstuga, barnvagns- och cykelrum mm hittar du underfliken trivselregler här på hemsidan.

Föreningen har grönytor både mellan husen och på baksidan mot fina skogspartier där även lekplatser med gungor och sandlåda finns.

Vänligen respektera att våra gårdar med lekplatser absolut inte är en hundrastgård. Föreningens trivselregler är mycket tydliga på denna punkt:
För er som har husdjur, låt dem inte springa lösa. Låt husdjuren vara kopplade på föreningens gemensamma områden. Föreningens gemensamma områden är ingen rastplats för våra husdjur.”

Trivselreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och allmänna ordningsregler. Tillsammans med hänsyn och respekt för varandra kommer vi att kunna göra Nattsländan till en fin och trivsam förening att bo i.

Järvastadens hundrastgård ligger i ett inhägnat område i närheten av skolan, RWS Järvastaden. Mer information finns på jarvastaden.se