Lägenhetsnumrering

Det kan uppstå förvirring i vilket system för lägenhetsbeteckning som skall användas då vi har en serie internt (2+4 siffror) och en serie som Lantmäteriet använder (4 siffror).

De interna siffrorna (XX-XXXX) finner ni på de elektroniska infotavlorna i trapphusen alternativt på utsidan ovanför er lägenhetsdörr.

I all kommunikation med styrelsen/föreningen skall alltid den interna serien användas då den anger vilken lägenhet och hus i föreningen det avser. Lantmäteriets version startar om numreringen för varje hus, dvs i vår förening finns det därmed 4st lägenheter med samma nummer, tex 1102, och därmed vet man inte i vilket hus lägenheten finns.