Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Järvastaden AB (JAB) ambition är att Järvastaden skall vara en lugn och trygg miljö att växa upp i.

Här finns en omtalad trivsel och sammanhållning, vi har många gemensamma aktiviteter och känner igen varandra även om vi inte är närmsta grannar. Här respekterar vi varandra och varandras egendom. Ändå kan vi aldrig vara helt säkra på att brott och skadegörelse inte smyger sig in även här.

Som ett led i att öka tryggheten i området har JAB utsett trygghetsambassadörer för de olika bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningar i vår stadsdel.

http://www.jarvastaden.se/images/stories/jarvastaden_trygg_omslagsbild.jpg

Bakgrunden är att det finns tendenser i samhället i hela Sverige och Storstockholm att brottslighet ökar. Det har även dessvärre  inträffat flera händelser i Järvastaden. Efter detta har JAB utökat patrullering med Securitasvakter på nätterna i området.

Enligt JAB är området inte är ett område med stora problem i jämförelse med många andra stadsdelar.

Vad händer just nu?

För att kartlägga vad som faktiskt händer i området och för vilka behov som finns samt strategiskt sätta in rätt resurs kommer det att införas ett rapportsystem. JAB samordnar och inför plattformen på  hemsidan för Järvastaden AB.

Organisation för Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Stefan Engdahl på Stanley Security är utsedd av JAB som samordnare för arbetet vilket har fått namnet Trygg i Järvastaden.

Samordnaren har sammansatt en samverkansgrupp som tillsammans har många års erfarenhet inom bl. a förebyggande säkerhetsarbete i många olika miljöer, upphandlingar, teknik, väktare, ordningsvakt, polis och myndigheter. I samverkansgruppen representeras båda kommunerna, polis, skola, samordnaren, trygghetsvärdar och fritidsgård. Samordnaren kommer också att upphandla trygghetsvärdar.

TIPS-telefonen till Järvastadens Trygghetsvärd (Bevakningsassistent AB som kör runt med bevakningsbil i området) är 08-514 830 79

Det är uniformerade värdar som kommer att vara synliga runt om i stadsdelen. Det kommer också finnas civila trygghetskoordinatorer utomhus.

Det är trygghetsambassadörerna, alltså representanter för boende i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar, som ska rapportera inträffade händelser.

I vår föreningen är det Richard Stenros som är trygghetsambassadör. Han är tillika vice ordförande i styrelsen och ansvarar bland annat för säkerheten i föreningen.

Systematisk säkerhetsskyddsarbete i Brf Nattsländan

Styrelsen har beslutat att händelser i vår föreningen ska rapporteras till föreningens trygghetsambassadör antingen via mejl, trygghet@brfnattslandan.se eller via appen Coyards.

Med appen Coyards kan vi i föreningen skapa en större gemenskap, och den blir viktig i vårt gemensamma säkerhetsarbete. Coyards skapar även förutsättningar för bättre kännedom om alla som bor i föreningen så att vi lär känna varandra lite mer. Det innebär att vi i större utsträckning vet vem som rör sig i och runt våra fastigheter, vilket skapar trygghet.

Händelser som ska rapporteras in  via appen är t.ex inbrott i lägenhet eller gemensamma utrymmen, oro för nedfallande istappar, träd som kan vara nära att falla, skadegörelse, klotter, andra iakttagelser eller händelse i området som bör rapporteras till Trygg i Järvastaden eller förslag på olika åtgärder som kan vidtas.

Vanlig felanmälan på gemensamma utrymmen mm ska göras enligt ordinarie rutin, se fliken felanmälan.

Coyards är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri, Appen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkan, försäkringsbolag och kommuner.

Med Coyards kan vi i föreningen:

  • Snabbt aktivera och organisera en grupp, vi heter Brf nattsländan.
  • Enkelt kommunicera med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter.
  • Underlätta det administrativa arbetet med samverkan om du är ansvarig för en samverkansgrupp, samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresgästförening etc.
  • Skicka meddelande om akut hjälp; brott pågår, rädd, sjuk eller brand (kontakta först 112)
  • Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, naturskada etc.
  • Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar; bortrest, städdag, besök av hantverkare, avstängt vatten, klubb- och föreningsmöte, styrelsemöte etc.
  • Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden
  • Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala kommun
  • Skapa checklistor – Ex. vad ska fixas innan man ska resa bort, stänga landet etc.
  • Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att snabbt informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte.

Efter nedladdning av Coyards så skapa inlogg (din mejladress och skapa lösenord) sök upp gruppen Brf nattsländan och ansök om medlemskap.

Administratör för vår grupp är Richard Stenros. I inställningar ange under fliken Övrig info ert lägenhetsnummer. Information om lägenhetsnumrering.

Har du några frågor så kontakta trygghet@brfnattslandan.se

Mer information om Coyards funktioner finner ni här.

Hämta Coyards på valfri plattform.