Måste jag fråga om lov?

Som bostadsrättshavare har du stor rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Faktum är att du t.o.m enligt lag är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Du måste fråga styrelsen om lov när det gäller:

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp värme, vatten, el, TV, radio, bredband och annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov exempelvis ingrepp i bärande konstruktion.

För inglasning och förändring av balkonger se avsnittet ”Balkonger, terrasser, uteplatser, solskydd, balkongskydd, infravärme, markiser & inglasning”

Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret som informerar om vad ansökan ska innehålla. För inglasning av vissa balkonger kan bygglov redan finnas, fråga styrelsen först.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte ”åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”. Mycket är således  tillåtet om det bara utföres på rätt sätt. Arbetet skall vara fackmässigt utfört. Detta kräver som regel en fackman.

Begreppet fackmässigt innebär att om du utför arbetet själv så måste du följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsrenovering, om du inte följer dessa anvisningar anses inte åtgärden som fackmässig. Åtgärden skall således vara korrekt utförd. Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om du inte följt meddelade anvisningar eller om åtgärderna inte varit fackmässigt eller bristfälligt utförda.

Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand.