Årsredovisningar

Innehåller styrelsens förvaltningsberättelse samt bokslutet i form av resultat- och balansräkning inklusive bokslutskommentarer.

Klicka på länken nedan för att öppna årsredovisningen.

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011