Felanmälan

I en fastighet så uppkommer det fel med jämna mellanrum. Om det är fel i medlemmarnas lägenheter så felanmäler naturligtvis medlemmen det enskilt.

Dock så har vi en hel del gemensamma utrymmen, såsom portar, trappuppgångar, garage, etc. T.ex. är det vanligt att glödlampor (lysrör) går sönder i dessa utrymmen.

Den medlem som först upptäcker felet som gör en felanmälan.

Detta är alltså inte styrelsens uppgift. Vi har inte heller något avtal med Fastighetsskötaren som täcker (daglig) kontroll av alla utrymmen i våran fastighet.

Fel i lägenheten
Då garantitiden har löpt ut, är det nu den enskilda medlemmens ansvar att anlita hantverkarhjälp för att åtgärda fel och brister i lägenheten samt att bekosta dessa.

Det står alltså medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att reparationer ska utföras på kvällar och helger, exempelvis akut låsbyte. Utförandet i lägenheterna ska dock alltid vara fackmannamässigt utfört. Notera vad som regleras i föreningens stadgar.

Fel i den egna lägenheten gällande värme och ventilation ansvarar föreningen för och ska felanmälas till Loudden Bygg och Fastighetsservice AB.

Övriga fel
Övriga fel och brister, t ex klagomål på ljud, lukt, värme, avlopp etc. skall anmälas till Loudden Bygg och Fastighetsservice AB men det är styrelsen som alltid beslutar om vidare åtgärder, t ex utredning mm om det innebär en större kostnad.

För våra hissar, se instruktion nedan.

För nycklar och akuta låsbyten, se instruktion nedan.

Felanmälan för våra gemensamma utrymmen och som inte är av akut karaktär anmäls till Loudden Bygg och Fastighetsservice AB. Det underlättar och ärendet går snabbare om det är den enskilde medlemmen som upptäckte felet som kontaktar Loudden, men informera gärna styrelsen på info@brfnattslandan.se

Använd följande sida för Felamälan alternativt via telefon 08-545 415 50 (mån-tors 08:00 16:30, fre 08:00-16:00 – kopplas över till jouren på kvällar och helger). Du kan också göra din felanmälan på mejl felanmalan@loudden.se

När något går sönder i våra gemensamma utrymmen kontaktar du Loudden Bygg och Fastighetsservice AB direkt.

Om du har synpunkter på markskötseln, gräsklippningen, istappsbildning vid tak eller snöröjningen kontaktar du även Loudden Bygg och Fastighetsservice AB.

Upptäcker du exempelvis en trasig lampa, fel på en maskin i tvättstugan eller en dörr som krånglar i våra gemensamma utrymmen anmäler du även det direkt till Loudden Bygg och Fastighetsservice AB.

Felanmälan hiss
Informera alltid styrelsen på info@brfnattslandan.se och ring till Kone på telefonnummer 0771-50 00 00. Varje utryckning debiteras föreningen.

Felanmälan vitvaror
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för felanmälan av dina vitvaror till Bosch-Siemens eller annan leverantör.

Då garantitiden har löpt ut, är det nu den enskilda medlemmens ansvar att anlita hantverkarhjälp för att åtgärda fel och brister samt att bekosta dess.

Innan ni kontaktar Bosch-Siemens, eller annan leverantör, så skriv ner aktuellt E-numret på vitvaran. Numren hittar du på följande ställe, eller i bruksanvisningen där det ligger en extra märkesskylt.

Kyl: vänster innervägg långt ner
Frys, kyl/frys: lika kyl
Diskmaskin, ugn, mikro: luckans kant
Tvättmaskin, torktumlare: luckan
Spis: lådan under ugnen
Häll: undersida

Telefonnummer till Bosch-Siemens: 0771-11 22 77

Kundservice och teknisk support Tv, bredband och telefoni (Triple Play tjänster)
Aktuell driftstatus nås via denna länk.

Telenor äger och lånar ut både tjänstefördelare (router, modem) och HD-boxen (TV). Om utrustningen går sönder byter Telenor ut dem gratis.

Har du frågor om ditt abonnemang, din faktura eller om du vill beställa fler tjänster av Telenor är du välkommen att ringa kundservice på 020-22 22 22.

Telenor har öppet 08:00–22:00 varje dag, året om. Har du tekniska problem med din tjänst ringer du teknisk support på samma telefonnummer. Om du kontaktar teknisk support är det bra om du är hemma, så kan Telenor lättare hjälpa dig.

Om du behöver support kan du även gå in på telenor.se, där hittar du svar på de vanligaste frågorna. På hemsidan kan du också logga in på Mina sidor där du bland annat kan hantera dina fakturor, få tillgång till din e-post, överblicka dina tjänster och sköta en del av de vanligaste ärendena själv.

Felanmälan garageporten/garagen
Vid fel på garageportarna ska de felanmälas Loudden Bygg och Fastighetsservice AB. Kontrollera gärna om dörren i garageporten är ordentligt stängd innan ni kontaktar Loudden eller styrelsen för åtgärd. Om dörren i porten inte är ordentligt stängd så fungerar inte portarna.

Akuta fel i fastigheten

Brand eller allvarlig olycka anmäls direkt till 112.

Fel eller brister i fastigheten som kräver omedelbar åtgärd anmäls direkt på telefon till nedanstående.

Det kan gälla en nödsituation eller vår säkerhet eller att lås i föreningens entrédörr inte fungerar. Det kan också gälla att förhindra omfattande skador i fastigheten, t ex vid vattenläcka. Informera alltid även styrelsen på info@brfnattslandan.se

Loudden Bygg och Fastighetsservice AB via telefon 08-545 415 54 (mån-tors 08:00 16:30, fre 08:00-16:00 – kopplas över till jouren på kvällar och helger).

Om t ex om någon fastnat i hissen, att hissdörr strejkar så se informationen om hiss ovan.

Nycklar & Nyckelbrickor och Portkod
Information vid förlust av nyckel eller låsbyte (akuta eller icke akuta) mm se sidan om Nycklar & Nyckelbrickor och Portkod.

Observera!
Om bostadsrättsinnehavaren själv orsakat skadan kan ni bli betalningsskyldiga till utryckningen/åtgärden. Observera att utryckningar till ärenden som inte är av akut karaktär kommer att debiteras anmälaren d.v.s. bostadsrättsinnehavaren.

Samma gäller om du anlitar hissfirman för att t ex hämta upp nycklar som råkat ramla ner i hisschaktet.