Nycklar & Nyckelbrickor och Portkod

Nya eller extra nycklar och nyckelbrickor (taggar)
Observera att Nycklar och nyckelbrickor (taggar) till lägenheten och postfacken är värdehandlingar.

Beställning av nya nycklar (Assa Twin) och nyckelbrickor (taggar) administreras av vår tekniske förvaltare Loudden Bygg och Fastighetsservice AB. Beställning sker genom att kontakta Loudden. Du väljer själv på vilket sätt:

Använd följande sida för Beställning alternativt via telefon 08-545 415 54 (mån-tors 08:00 16:30, fre 08:00-16:00). Du kan också göra din din beställning på mejl felanmalan@loudden.se

Pris per nyckel (Assa Twin) är f.n. 400 kronor exklusive moms. Priset för nyckelbrickor (taggar) är f.n. 240 kronor exklusive moms.

Nycklarna levereras direkt till er dörr när ni är hemma av säkerhetsskäl. Inga nycklar levereras via postfacket. En funktionskontroll genomförs vid leveransen för att kontrollera att de nya nycklarna fungerar.

Loudden lämnar över nycklar på ronddagen som är tisdagar jämna veckor eller vid andra arbeten i fastigheten. Vill man ha nyckeln brådskande får den hämtas på Louddens kontor på Västmannagatan 50, Stockholm.

Har du frågor så kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se.

Förlust av nycklar eller icke akut låsbyte
Vid förlust av nycklar eller vid icke akut låsbyte så kontakta gärna vår tekniske förvaltare, Loudden Bygg och Fastighetsservice AB, så hjälper de dig. Meddela även styrelsen på info@brfnattslandan.se. Notera att någon huvudnyckel inte finns hos styrelsen. Men om låset är satt i serviceläge finns en möjlighet.

Styrelsen rekommenderar att kontakta en auktoriserad låssmed vid akuta ärende, se nedan.

Akut låsbyte
I bland kan kan låsbyte uppstå akut (av olika orsaker) och då rekommenderas att kontakta en auktoriserad låssmed. Möjligen kan det även vara ett försäkringsärende så kontakta gärna ert försäkringsbolag, notera mer information om försäkringar under fliken Försäkringar.

Ett sådant ärende behöver inte tas med vår tekniske förvaltare, dels för att undvika fördyring men även att ärendet löses snabbare med en auktoriserad låssmed. Det viktiga är att i sådant fall följa stadgarna och informera styrelsen på info@brfnattslandan.se oaktat orsak.

Portkod
Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00 – 22:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen. Portkoden är främst till för medlemmarnas besökare, och kan med fördel lämnas till externa leverantörer mm.