Faktureringsadress

Faktureringsadress:

Brf Nattsländan i Järvastaden
Kundnr 3396
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Mailfakturaadress: mailfaktura@sbc.se

OBS att säkerställa;

  • Fakturan ska bifogas i mailet.
  • Fakturan måste komma i PDF-format.
  • Bilagor måste vara i samma PDF-fil som fakturan.
  • Denna mailadress gäller endast för fakturering (dvs ej låneavier)
  • Det är viktigt att SBCID (kundnr) blir rätt i fakturadressen, det avgör till vilken kund fakturan kommer till. Se nedan.

Brf Nattsländan i Järvastaden Kundnr 3396