Skadedjur och ohyra

Föreningen ansvarar generellt för sanering och förebyggande av uppkomst av skadedjur och ohyra men ibland kan bostadsrättsinnehavaren vara vållande till ohyran.
I flerbostadshus gäller det som vanligt att alla hjälps åt att skapa en god miljö. Har man otur drabbar ohyran inte bara en enskild boende utan möjligen fler boende.
Föreningen är alltid ansvarig för att utrota ohyran oavsett anledning till uppkomsten. Om det senare visar sig att bostadsrättsinnehavaren själv är vållande eller den tillkommit genom inneboende eller gäst kan han eller hon bli ansvarig att ersätta föreningen för saneringskostnaderna.

Förebygga ohyra
• Undvik att ha mat framme och håll skafferiet smulfritt.
• Inspektera noga känsliga utrymmen och kontrollera bagaget vid hemkomst från resor.
• Lämna aldrig sopor på uteplatsen, detta drar även till sig fåglar

Medlemmars skyldighet
Bostadsrättsinnehavaren har alltid en skyldighet att informera styrelsen om upptäckt av ohyra i lägenhet. Om man inte gör det och ohyra sprids i huset kan rätten till lägenheten förverkas och medlemmen sägs upp (se även våra stadgar 21§).

Skulle du ha oturen att få din lägenhet invaderad av skadedjur (pälsängrar, myror, kackerlackor, vägglöss etc.) ska du anmäla det till Nomor, telefon 0771-122 300, eller fylla i en skadeanmälan på www.nomor.se.

Föreningen har genom sin försäkring i Trygg-Hansa ett avtal med Nomor. När du gör en anmälan ska du uppge föreningens försäkringsbolag, och uppge vårt försäkringsnummer och föreningens organisationsnummer.

Informera styrelsen på info@brfnattslandan.se om att du anlitar en skadedjurssanerare och för att få ut föreningens försäkringsnummer och föreningens organisationsnummer.