Förvaltning

Föreningens dagliga förvaltning genomförs av en ekonomisk och en tekniska förvaltare.

Ekonomisk förvaltare

Föreningens ekonomiska är Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC).

SBC kan mycket om bostadsrätter och fastighetsförvaltning. SBC har medarbetare som är experter inom fastighetsekonomi, teknik, projektledning, juridik och energi.

Avgiftsavier

Våra avgiftsavier hanteras av SBC gentemot styrelsen men medlemshanteringen hanteras av kundtjänsten hos SBC.

Ett enkelt sätt att spara tid och kraft är att betala månadsavgiften med hjälp av autogiro.

Det innebär att vår ekonomiske förvaltare varje månad drar din månadsavgift från det konto du angivit i ansökan. För mer information se här.

Frågor om avgiftsavierna?
Kontakt (vardagar 07-21):
Växel 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se

Teknisk förvaltare

Föreningens tekniske förvaltare är Loudden Bygg och Fastighetsservice AB.

Louddens målsättning har allt sedan starten 1998 varit att utveckla organisation och kompetens för att snabbt och effektivt kunna lösa de dagliga driftsfrågorna i sina kunders fastigheter. Louddens målsättning är inte att bli störst, men väl bäst, på fastighetsdrift. Louddens 30 medarbetare är samtliga operativa och engagerade för att motsvara våra kunders högt ställda förväntningar. Loudden är sedan mars 2011 dotterbolag till Savills Sweden AB.

Vill du kontakta Loudden?

Du väljer själv på vilket sätt:

Använd följande sida för Felamälan alternativt via telefon 08-545 415 54 (mån-tors 08:00 16:30, fre 08:00-16:00 – kopplas över till jouren på kvällar och helger). Du kan också göra din felanmälan på mejl felanmalan@loudden.se

Loudden innebär en helt ny nivå av teknisk förvaltning för föreningen. Styrelsen kommer att från och med nu arbeta mer strategiskt med föreningen enligt våra stadgar och vår nye teknisk förvaltare ska arbeta mer aktivt med alla operativa (dagliga) frågor. En av målsätningarna till bytet är mycket mindre administrativt teknisk förvaltningsarbetet för styrelse.

Loudden har åtagit sig ett antal tjänstebeskrivningar enligt det gängse ramverket på marknaden för fastighetsförvaltning som heter AFF (AVTAL FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING). Styrelsen har haft en konsult från Fasticon AB behjälplig under hela processen för bytet av teknisk förvaltare.

Loudden kommer från den 1 april 2016 att även ha hand om markskötseln, gräsklippningen och snöröjningen i vår förening. Vi tackar Bakgården som hitintills haft hand om detta.

Med Loudden erhåller även föreningen från och med nu en fastighetsskötartjänst med en fastighetstekniker och som heter Christian Welander.

unnamedChristian Welander

För mer information om Felanmälan titta här.