Stadgar

Föreningen har nya stadgar.

I samband med en extra föreningsstämma den 19 april 2017 och på den ordinarie föreningsstämman den 31 maj 2017 har nya stadgar röstats igenom av medlemmarna enhälligt.

Brf Nattsländans stadgar registrerade 2017-06-28.

Här finns också en Brf Nattsländan stadgar_SÖKBAR_VERSION.

Hur viktiga är stadgarna?

Ett av de viktigaste dokumenten att följa är föreningens stadgar. Dessa reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Det är viktigt att det är tydligt var ansvaret för olika saker ligger.

Frågor om detta kommer oftast upp när något händer. Vem har ansvar för balkongerna, är det lägenhetsinnehavaren eller föreningen? Lägenheternas ytterdörrar? Rördragningarna? Golven i lägenheterna?

Det handlar också om det juridiska ansvaret. Vilka beslut ska styrelsen fatta och vilket ansvar har den? Vilka frågor måste beslutas av stämman? Arbetet i en bostadsrättsförening ska fungera så att styrelsen ansvarar för löpande förvaltning, medan stämman ska fatta beslut om till exempel vissa ombyggnader.

Många föreningar vill skriva mycket omfattande stadgar som ofta gränsar till ordningsregler. Det är dock lämpligare att separera stadgarna från ordningsreglerna.

Vår förening har trivselregler.