Garage och ansökan om garageplats samt elbilsladdare

Nattsländan har för närvarande 70 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage.

Ett garage i hus 56-58 och ett garage i hus 60-62.

Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet, plan E (entré).

En garageplats för bil kostar för närvarande 950 kronor och MC 430 kronor för medlemmar.

För externa hyresgäster är avgiften för bil 1050 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%) och för MC 500 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%).

All administration kopplat till platstillgång, avtal, kötid m.m. hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.

För nya garagehyresgäster som är medlemmar i föreningen som önskar garageplats för bil eller MC logga in på SBC Hemma och gå in under fliken ”Köer”. Där finns mer information om hur du som medlem går tillväga att skaffa en garageplats.

För nya garagehyresgäster som är externa hyresgäster, eller medlemmar, kontakta kundtjanst@sbc.se för att sätta upp er på kö för garageplats med följande information:

 • Att du ansöker om garageplats i Brf Nattsländan i Järvastaden.
 • Ditt lägenhetsnummer (eller personnummer/organisationsnummer om du ansöker som extern hyresgäst).
 • Önskat garage, i hus 56-58 eller hus 60-62.
 • Önskad garageplats (frivilligt).

För närvarande är det ingen kö till garageplats. Det finns fler lediga platser i garage 56-58.

Laddning av elbil i garaget

Styrelsen har i december 2022 tecknat avtal med Laddaccess Sverige AB om elbilsladdare för våra garage.

Avtalet med Laddaccess innebär i korthet att Laddaccess bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov.

Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Styrelsen har beslutat om nya priser som ska gälla från 1 november 2023 och tills vidare.

Dagtid (06.00 – 23.00): 2.625 :-/kWh inkl. moms.

Nattid (23.00 – 06.00): 1.75 :-/kWh inkl moms.

Vill du ha elbilsladdare?

Förutsatt att du har ett parkeringsavtal med parkeringsplats i föreningen så kan kontakta Laddaccess, klicka på denna länk och ange Brf Nattsländan i formuläret.

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna och avtalet enligt SBC och Laddaccess Sverige AB).

Notera att det under inga omständigheter är tillåtet att ladda en elbil/ladd-hybrid via de ”vanliga” 220V uttagen i garaget. Dessa kontakter är avsedda endast för att möjliggöra städning av garaget. Dock får de användas för att t.ex. ansluta en dammsugare vid städning av bilen.

 • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
 • Rökning är inte tillåten i garagen.
 • Garagen får inte användas som förråd.
 • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar, hundburar, takboxar eller bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
 • Garageplatserna ska hållas rena och fria från skräp och farliga vätskor såsom olja, spolarvätska mm.
 • Biltvättning får inte ske i garaget.
 • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen. Kontrollera att dörr och port stängs väl när du lämnar garaget.