Ekonomisk plan

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi.

Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet.

Brf Nattsländans ekonomiska plan