Autogiro

Ett enkelt sätt att spara tid och kraft är att betala månadsavgiften med hjälp av autogiro.

Det innebär att vår ekonomiske förvaltare varje månad drar din månadsavgift från det konto du angivit i ansökan. Det är enkelt och praktiskt eftersom det alltid sker en transaktion automatiskt den sista vardagen i varje månad. Det innebär att du slipper hålla reda på inbetalningsavier och rätt OCR-nummer, och avgiften kommer alltid in i rätt tid.

Det är dock alltid lägenhetsinnehavaren som ansvarar för att det finns pengar på kontot.

Blankett för autogiro kan du ladda ner här.

Fyll i den och skicka till:
SBC
Box 226

851 04 Sundsvall

Vid frågor kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se